60 posto žena u svijetu bar jednaput dožive neku vrstu nasilja

žena, nasiljeSvake godine najmanje dva miliona žena i djevojaka bivaju žrtvama trgovine ljudima, te prisiljene su na prostituciju i ropstvo. Istovremeno, skoro 60 posto žena tokom svog životnog vijeka bivaju žrtve neke vrste nasilja, bilo fizičkog bilo seksualnog.

Ovo su podaci koje je javnosti predstavio na Međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama, UN-ov  program za razvoj (UNDP) pozivajući da je potrebno uložiti još više napora kako bi nasilje nad ženama bilo konačno eliminisano.

“Rodno nasilje bolno je za žene, njihove porodice i njihove zemlje, i naglašava nejednakost između muškaraca i žena u svijetu. Silovanje u braku još uvijek se ne tretira kao krivično djelo u više od 35 zemalja svijeta. Više od 603 miliona žena žive u zemljama u kojima se porodično nasilje ne smatra zločinom”, navodi se u izjavi UNDP.

UNDP poziva na bolje zakone i njihovo provođenje u cijelom svijetu, te ukazuje na ulogu civilnog društva u sprječavanju nasilja u porodici, pružanje podrške žrtvama i izvođenje počinilaca pred lice pravde.

Posted by on 2013-11-26. Filed under Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login