Agencija za sigurnost hrane BiH izdala preporuke građanima

hranaAgencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim institucijama BiH, entiteta, Brčko Distrikta BiH i stručnjacima iz BiH iz oblasti sigurnosti hrane, izvršila je sveobuhvatnu procjenu rizika na osnovu prikupljenih, obrađenih i evaluiranih podataka iz 2011. godine.

“Uzimajući u obzir predstojeće razdoblje visokih temperatura što pogoduje rastu i razmnožavanju bakterija koje mogu kontaminirati hranu, a što povećava rizik od trovanja hranom, ovim putem dostavljamo preporuke potrošačima u Bosni i Hercegovini s ciljem prevencije bolesti čiji je uzrok put prenosa hrana”, stoji u saopštenju iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Trovanje hranom može se spriječiti ako se spriječi zagađenje hrane bakterijama i ako se sa hranom postupa tako da bakterije ne mogu rasti i razmnožavati se.

Pored subjekata u poslovanju sa hranom koji su odgovorni za stavljanje zdravstveno ispravne hrane na tržište, te nadležnih institucija koje nadziru zdravstvenu ispravnost hrane, sami potrošači imaju veliku odgovornost jer nepravilnom pripremom, rukovanjem i čuvanjem zdravstveno ispravne hrane može doći do kontaminacije i tako se može povećati rizik od bolesti prenosivih hranom.

Kako bi se zaštitili od bolesti čiji je uzrok/put prenosa hrana, potrošači se trebaju pridržavati koncepta “Pet ključeva sigurne hrane”, odnosno preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, a koje treba poštovati u procesu pripreme, rukovanja i čuvanja hrane:

1. Održavajte čistoću

Perite ruke prije nego što počnete pripremati hranu i često tokom same pripreme; Perite i dezinfikujte sve površine i pribor koji se koriste tokom pripreme hrane; Zaštitite kuhinjske površine i hranu od insekata, glodara i drugih životinja.

2. Odvojite sirovo od kuhanog

Odvojite sirovo meso, perad i morsku hranu od drugih vrsta hrane; Koristite odvojeni pribor i pomagala, kao što su noževi i daske za rezanje, prilikom obrade sirove hrane; Čuvajte hranu u zatvorenim posudama da bi spriječili kontakt između sirove i već pripremljene hrane.

3. Skuhajte u potpunosti

Temeljito kuhajte hranu, naročito meso, perad, jaja i morsku hranu; Hranu kao što su supe i gulaši zagrijte do ključanja pri tome osiguravajući daje temperatura dostigla 70° C; Što se tiče mesa i peradi, osigurajte da su sokovi providni, a ne ružičasti. Upotreba termometra bi bila idealna; Skuhanu hranu podgrijavajte temeljito.

4. Čuvajte hranu na sigurnim temperaturama

Ne ostavljajte skuhanu hranu na sobnoj temperaturi duže od 2 sata; Odmah stavite u frižider svu kuhanu i kvarljivu hranu, po mogućnosti ispod 5° C; Održavajte kuhanu hranu vrelom (preko 60° C) prije serviranja; Ne ostavljajte hranu da dugo stoji, čak ni u frižideru; Ne otapajte smrznutu hranu na sobnoj temperaturi.

5. Koristite sigurnu vodu i sirove namirnice

Koristite sigurnu vodu ili je pročistite da bi bila sigurna; Izaberite svježu hranu i hranu u jednom komadu; Izaberite hranu koja je procesuirana radi sigurnosti, kao što je pasterizovano mlijeko; Operite voće i povrće, naročito ako ih imate namjeru jesti sirovo; Ne koristite hranu nakon isteka roka trajanja.

Agencija za sigurnost hrane BiH, kao autoritet za sigurnost i kvalitet hrane, primjenu međunarodnih konvencija i međunarodnih sporazuma iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje obavezujućih za Bosnu i Hercegovinu u kontinuitetu prati sva zbivanja u ovoj oblasti, kako u zemlji, tako i u okruženju i šire, te u saradnji sa nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama preduzima odgovarajuće mjere radi zaštite zdravlja i interesa potrošača, stoji u priopćenju iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Posted by on 2012-05-18. Filed under Magazin, Zdravlje & Ljepota. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login