Agencija za statistiku BiH objavila “zvanične rezultate popisa” iz 2013.

popis stanovništva, BiHAgencija za statistiku BiH je objavila “zvanične rezultate popisa” iz 2013. godine, sa detaljima do nivoa naselja za svaku od oblasti za koju su prikupljani podaci na popisnicama P1 i P2.

Iz Agencija za statistiku BiH saopćeno je da su podaci objavljeni u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, Zakonom o statistici BiH i Јedinstvenim programom obrade podataka popisa, koji je u potpunosti usklađen sa preporukama Međunarodne monitoring misije i međunarodnim standardima za popis.

Korisnici statističkih podataka i građani podatke o demografskim, obrazovnim i ekonomskim karakteristikama stanovništva, etničkoj i vjerskoj opredijeljenosti stanovništva i jezika, domaćinstvima i porodicama i njihovim karakteristikama, stambenim zgradama, stanovima i uslovima stanovanja, te migracijama mogu naći na zvaničnoj web-stranici popisa i na stranici Agencije za statistiku BiH.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH sproveden je od 1. do 15. oktobra 2013. godine.

Posted by on 2017-04-09. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login