Arheološko uređenje srednjovjekovne nekropole stećaka u Općini Novi Grad

stećak

stećak

Općina Novi Grad Sarajevo, u saradnji sa Javnom ustanovom Muzej Sarajeva, započela je arheološke radove na uređenju nekropole stećaka u blizini zgrade Općine Novi Grad Sarajevo.

Arheološki radovi se vrši u krugu parkinga trolejbuskog terminala Kantonalno javno komunalno preduzeće gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo „Gras“, a cilj projekta je upoznati građane o postojanju nekropole stećaka na području općine i značaju za širu javnost kao i zaštititi kulturno-historijsko naslijeđe od devastacije, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad Sarajevo.

– Radit će se uređenje arheološkog lokaliteta srednjevjekovna nekropola Kakanj – Švrakino Selo sa djelimičnim rekognosciranjem terena i konzervacijom dva vidljiva stećka, koji se nalaze na ovoj lokaciji – kazao je muzejski savjetnik u JU Muzej Sarajeva, arheolog Adnan Muftarević.

Prema raspoloživoj dokumentaciji, 1990. godine zbog potreba izvođenja većih građevinskih radova na lokalitetu Kakanj nekropola stećaka je dislocirana na sadašnju lokaciju.

Tom prilikom otkriveno je šest pojedinačnih grobova i više necjelovitih skeleta, što je potvrdilo pretpostavku o postojanju nekada veće nekropole stećaka.

Svi arheološki artefakti su nakon detaljne evidencije, fotografiranja i dokumentacione obrade predani Zemaljskom muzeju BiH i Antropološkom institutu u Beogradu, a dva nadgrobnika su dislocirana u neposrednu blizinu.

Kako bi radovi počeli i protekli neometano pribavljene su sve potrebne saglasnosti nadležnih institucija među kojima i Zavoda za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, saopćeno je.

Posted by on 2017-09-04. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login