Azilantski centar u Delijašu kod Trnova uskoro će otvoriti svoja vrata

Trnovo, Delijaš, azilantski centar

Trnovo, Delijaš, azilantski centar

Pomoćnik ministra sigurnosti BiH Marijan Baotić ističe da je u toku tehnički prijem objekta Azilantskog centra u Delijašu, nedaleko od Sarajeva, nakon čega se očekuje izdavanje upotrebne dozvole.

Baotić za Srnu pricizira da ukupna vrijednost projekta iznosi 5.022.305 KM. Od toga je putem Delegacije EU u BiH (IPA) obezbijeđeno 2.933.745 KM, a ostatak od 2.088.560 KM iz budžeta Ministarstva sigurnosti BiH.

On podsjeća da je izgradnja Azilantskog centra u Mjesnoj zajednici Delijaš u opštini Trnovo započeta 2008. godine rješavanjem vlasništva zemljišta, zatim dobijanjem saglasnosti lokalne uprave za izgradnju ove vrste objekta, te nakon toga izradom projekata i drugim aktivnostima u vezi sa izgradnjom.

Završena je izgradnja objekata za smještaj, prijavnice i zgrade za prvi prihvat i smještaj lica pod međunarodnom zaštitom (odnosno azilom), kao i restorana za ishranu.

Tu je i ambulanta, upravna zgrada centra – objekat za registraciju, intervjue, besplatnu pravnu pomoć, kao i za potrebe UNHCR-a u BiH i nevladinih organizacija koje su uključene u proces međunarodne zaštite u BiH.

Izgrađene su kotlovnice za zagrijavanje centra, vodovodne mreže i kaptaže za snabdijevanje centra vodom, sistem vatrodojave – PPZ zaštite i dovedene su električna energija i telefonska mreža u Centar.

“Od ukupno odobrenih sredstava u budžetu Ministarstva, za navedene svrhe ostalo je još 615.820 KM, čime bi se stekli uslovi za otvaranje Centra”, napominje Baotić.

Centar ima 150 kreveta, uz mogućnost proširenja kapaciteta, ukoliko bi to moralo da se učini iz nekog razloga, poput iznenadnog priliva migranata koji traže azil zbog sukoba i drugih vidova diskriminacije u zemlji porijekla.

Trenutni kapacitet je dovoljan za dosadašnji priliv i broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu u BiH u posljednje četiri godine.

“U ovaj Azilantski centar bit će smješteni isključivo stranci koji na granici pri ulasku u BiH iskažu namjeru za međunarodnom zaštitom (azilom) ili to učine na teritoriji BiH nakon što uđu u BiH”, precizira Baotić.

Kriterijumi koji se odnose na ovu kategoriju migranata, pojasnio je Baotić, propisani su u Konvenciji UN o statusu izbjeglica iz 1951. godine.

Oni su zatim poboljšani putem njenog Protokola iz 1967. godine, koje je BiH potpisala kao punopravna članica Svjetske organizacije i definisani u okviru Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Centar za prihvat i smještaj osoba koje zatraže međunarodnu zaštitu – azil u BiH u MZ Delijaš – u potpunosti će zadovoljavati sve standarde koji se odnose za ovu kategoriju objekata, a imat će veće standarde u odnosu na zemlje regiona, pa i u odnosu na neke zemlje EU.

Posted by on 2014-03-23. Filed under Trnovo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login