Barašin: Sve izraženija zloupotreba interneta

Milorad Barašin

Milorad Barašin

BiH trenutno nema odgovarajuće zakonske, kadrovske i tehničke kapacitete za efikasnu borbu protiv zloupotrebe interneta koja je sve izraženija, zaključeno je na sastanku glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milorada Barašina sa zvaničnicima policijskih agencija u BiH.

Učesnici sastanka su zaključili da se hitno trebaju preduzeti aktivnosti na izmjeni postojeće zakonske regulative, kao i osposobljavanju agencija za sprovođenje zakona u BiH i drugih tijela uključenih u ovu problematiku, kako bi se osigurali uslovi za efikasno otkrivanje i krivično procesuiranje počinilaca ovih kaznenih djela.

Zajednički zaključci sastanka su da je neophodno hitno preduzeti i aktivnosti u pravcu izmjena i usklađivanja zakonske regulative u BiH, kako bi agencije za sprovođenje zakona imale efikasne instrumente za borbu protiv ove vrste kriminala.

Ova pojava se posebno odnosi na krivična djela kao što su širenje vjerske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, zloupotreba i kršenje autorskih prava, iskorištavanje djece ili maloljetnika radi pornografije, krijumčarenje i prodaja nedozvoljenih sredstava, kao i druga krivična djela čije izvršenje je povezano sa zloupotrebom interneta.

Zaključeno je, takođe, da je potrebno organizovati stručnu i specijalističku edukaciju policijskog kadra za rad na otkrivanju ove vrste kriminala, te preduzeti aktivnosti za nabavku sofisticirane opreme koja je potrebna za zakonit nadzor i kontrolu interneta.

Jedan od zaključaka sastanka je i da se treba osnovati ekspertska radna grupa, koja će u budućnosti koordinisati potrebne aktivnosti, kako bi se agencijama za sprovođenje zakona omogućila efikasna borba protiv ove vrste kriminala.

Tužilaštvo BiH je saopštilo da će zaključci sa sastanka biti proslijeđeni nadležnim institucijama u BiH.

Inicijator sastanka, na kojem su sudjelovali predstavnici Policijske misije EU (EUPM), te zvaničnici Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK), Ministarstva bezbjednosti, Ministarstva saobraćaja i komunikacija i predstavnici drugih relevantnih institucija, bilo je Tužilaštvo BiH.

srna / bih-x.info

Posted by on 2010-03-11. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login