Baza podataka o nevladinim organizacijama u BiH do kraja godine

Baza podataka

Saradnja između vladinog i nevladinog sektora u BiH postoji. Međutim, jasno je da treba raditi na unapređenju izgradnje mehanizama te saradnje u oblasti zdravstva, ali generalno i u drugim oblastima, istaknuto je to na radionici koju je na Vlašiću organizovalo Partnerstvo za zdravlje u saradnji s drugim nevladinim organizacijama iz BiH i Crne Gore te vladinim institucijama u BiH.

Jedna od predavača na tom skupu direktorica NVO “Viktorija” iz Banje Luke Sanja Stanić smatra da je njihova kvalitetnija saradnja važna zbog mnogo razloga, prvenstveno apliciranja za međunarodne fondove.

“Imamo potrebu da sarađujemo. Ne da se preklapamo nego da se dopunjujemo, da radimo sa zajedničkim ciljem na istom problemu. Neminovno je da idemo u partnerstvo, ali ipak moramo raditi na prevazilaženju određenih stavova i predrasuda, raditi na jačanju edukacije sve radi jačanja partnerstva i  ljudskih i finansijskih kapaciteta” – kazala je ona.

Istaknula je da nevladine organizacije mogu pružiti mnoge usluge građanima posebno u zdravstvenom i socijalnom sektoru.

U namjeri da se doprinese jačanju suradnje i partnerskog dijaloga vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravstva provedeno je i istraživanje koje prvi put dosad sažima sve zakone koji se tiču saradnje vladinog i nevladinog sektora.

Autorica istraživanja postojećih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora u zdravstvu Iskra Vučina kaže da to istraživanje obuhvata pedeset zakonskih i podzakonskih akata, strategija, politika i akcionih planova svih nivoa vlasti u BiH.

“Prvi put imamo mapirane na jednom mjestu sve zakone koji se tiču saradnje vladinog i nevladinog sektora. Ovo istraživanje je prva stepenica u osvještavanju ljudi o tome koliko je ta suradnja zapravo neophodna za državu i bilo kakve projekte i inozemne donacije. Zapravo je potrebno i dalje raditi na adekvatnijoj saradnji vladinog i nevladinog sektora” – kaže ona.

Projektni koordinator Partnerstva za zdravlje Haris Karabegović ističe da će to istraživanje biti polazna tačka za kreiranje vodilja za izradu mehanizama koji su stvarno potrebni u našoj državi za suradnju vladinih i nevladinih organizacija.

“Jedan od mehanizama je i baza podataka nevladinih organizacija da bismo identifikovali one koje svojim kapacitetima i kvalitetom zadovoljavaju kriterije za moguću saradnju s vladinim institucijama” – kaže on.

Ta baza podataka trebalo bi da bude završena do kraja  godine. Svim nevladinim organizacijama bit će omogućeno da se registruju, a ti podaci bit će dostupni na web stranici www.sjz.ba. Koristit će vladinom ali i nevladinom sektoru pri izboru partnera u budućem radu.

“Prema nekim podacima u BiH ima oko 12.000 nevladinih organizacija. To zvuči kao velika cifra, ali tu spadaju udruženja svih vrsta. Mnoge od njih predstavljaju manju grupu ljudi ili se same mogu finansirati, a takve su većinom i najveći korisnici sredstava namijenih za nevladin sektor” – kaže i dodaje da bi ova baza podataka mogla da doprinese kristaliziranju situacije.

Radionica na Vlašiću dio je projekta nazvanog “Doprinos organizacija civilnog društva jačanju partnerskog dijaloga i suradnje vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravlja BiH” koji realizira Partnerstvo za zdravlje u suradnji s EU.

Taj projekt započeo je u januaru ove godine, trajat će dvije godine, a namjera je jačanje saradnje i partnerskog dijaloga vladinog i nevladinog sektora u sistemu javnog zdravstva.

Posted by on 2013-09-19. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login