BiH ima sve preduslove za trgovinu ljudima

trgovina ljudimaPredstavnici Caritasa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine su u Sarajevu predstavili rezultate desetogodišnjeg projekta ”Jačanje lokalnih kapaciteta u zaustavljanju trgovine ljudima”.

Istaknuto je da BiH ima sve preduvjete za taj oblik kriminala.

Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije u Ministarstvu sigurnosti BiH Samir Rizvo kazao je da su siromaštvo, nezaposlenost te veliki broj izbjeglih i raseljenih osoba u BiH faktori koji dovode do trgovine ljudima.

Rizvo je podsjetio da Caritas svake godine, u partnerstvu s vladinim i nevladim organizacijama te drugim institucijama, prikuplja statističke podatke, a koji su u protekloj godini pokazali da je broj žrtava trgovine ljudima u blagom padu.

‘Međutim, trgovina ljudima je takav fenomen da se ne može suditi samo na osnovu statističkih podataka jer veliki broj oblika kriminaliteta ostaje neotkriven i neregistriran’ – dodao je Rizvo.

Akcentirao je da su maloljetne osobe najrizičnija grupa te da su najizloženiji trgovini ljudima. Posebno je izdvojio zloupotrebu djece u svrhu organiziranog prosjačenja.

‘Prosjačenje je primjer trgovine ljudima, ali je problem koji ne nailazi na razumijevanje organa gonjenja u BiH. Mi uporno pokušavamo uključiti sve policijske agencije i tužilaštva u rješavanje problema tog oblika kriminala’ – naglasio je Rizvo.

Caritas je u protekloj godini radio na manjoj reformi krivičnog zakonodavstva u BiH radi rješavanja problema.

‘U Republici Srpskoj i Distriktu Brčko su promijenjena krivična zakonodavstva što je rezultiralo prvim slučajevima koji su došli do faze podizanja optužnice’ – kazao je Rizvo te da bi slične aktivnost trebale biti provedene i u FBiH.

Da bi borba protiv trgovine ljudima, pojašnjava Rizvo, bila efikasna potrebno je uporedo raditi na tri polja, a to su krivično procesuiranje trgovaca i krivično gonjenje te zaštita žrtava i prevencija.

Voditeljica projekta Ivana Kozina je kazala da je projekt imao šest faza. Istaknula je da su u trećoj fazi 2008. godine biskupijski caritasi dodjeljivati nepovratna sredstava za samozapošljavanje najrizičnijih skupina, učesnici su birani u saradnji s centrima za socijalni rad i Caritasovim obiteljskim savjetovalištima.

U toj fazi učestvovalo je 9.000 direktnih korisnika iz 18 općina.

U četvrtoj i petoj fazi od 2009. do 2011. godine potencijalne žrtve trgovine ljudima imale su priliku steći zanat po svom izboru i dobiti potrebnu opremu za samostalni rad ili odraditi pripravnički staž u skladu sa svojom razinom obrazovanja, a projektom su finansirane njihove plaće.

U tom periodu provedena je i aktivnost literalizacija Roma, potencijalnih žrtava, koji nisu pohađali školu. Aktivnost je radio Caritas Sarajevo u saradnji s Osnovnom školom ‘Džemaludin Čaušević’.

Ukupan broj direktnih korisnika bio je 18.000.

Caritas Biskupske konferencije BiH projekt u oblasti sprječavanja trgovine ljudima u BiH provodio je sa članicama Caritasom Nadbiskupije Sarajevo, Caritasom Biskupije Banja Luka te Caritasom biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan i u saradnji s domaćim i inostranim vladinim i nevladinim organizacijama.

Posted by on 2014-02-01. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login