BiH napravila veliki korak ka osiguravanju dugoročnog zdravlja svojih rijeka

  rijeka Una, BiH

rijeka Una, BiH

Novi zakon o ekološkom protoku, razvijen uz potporu WWF-a i Centra za okolišno održivi razvoj (COOR), službeno je potvrđen od strane Parlamenta Federacije BiH.

Sa njegovom primjenom FBiH se obvezala osigurati dovoljne količine vode za sve korisnike vodnih resursa, od ljudi i industrije do životinjskog i biljnog svijeta u rijekama i jezerima.

„Ovo je veliki korak za BiH i vrlo smo ponosni da smo dali svoj doprinos,“ rekla je Francesca Antonelli, voditeljca slatkovodnog programa u WWF-ovom Mediteranskom programu.

„Sa novim zakonom uspostavili smo pravni mehanizam koji jamči da će se država zalagati za zdrave vode i očuvanje ključnih usluga koje vodni resursi pružaju lokalnom stanovništvu, kao što su pročišćavanje vode, ribarstvo i prihranjivanje podzemnih voda.“

Kako bi u što većoj mjeri osigurali jednakopravnost ljudi i prirode kod korištenja vodnih resursa, WWF i Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) predvodili su edukaciju donosioca odluka i usvajanje pristupa pod nazivom „ekološki protok“, koji se već se koristi širom svijeta.

Cilj osiguravanja ekoloških protoka je očuvanje barem nekih od prirodnih uzoraka protoka voda duž cijele rijeke, kako bi ljudi, životinje i biljke koji žive nizvodno mogli preživjeti i jednakopravno koristiti riječne resurse.

S namjerom da se pridruži EU, Bosna i Hercegovina se obvezala uskladiti sa standardima i politikama EU. Što se tiče pitanja upravljanja vodama, BiH svoje zakonodavstvo mora uskladiti sa europskom Okvirnom direktivom o vodama, čiji je cilj postizanje dobrog ekološkog stanja svih vodnih tijela u EU.

Zato su WWF i COOR istražili pravni kontekst BiH kako bi pronašli način za uključenje podzakonskog akta o ekološkom protoku u postojeće zakone. Proces su pomno pratila državna tijela i agencije, koje su osigurale veliku političku podršku za usvajanje ovog akta.

„Usvojeni podzakonski akt nije prepreka za razvoj (npr. hidroenergije), ali daje okvir održivosti koji uzima u obzir potrebe svih korisnika, uključujući prirodu, kako bi očuvali jedinstvenu biološku raznolikost ovog prekrasnog dijela svijeta“, zaključio je Branko Vučijak iz COOR-a.

Posted by on 2013-02-03. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login