BiH po korupciji u društvu Liberije i Zambije

BiH, korupcijaOrganizacija Transparency International objavila je nedavno indeks percepcije korupcije za 2011. godinu, prema kojem je Bosna i Hercegovina u samom vrhu korupcije u regionu.

S indeksom 3,2, na skali do 10, gdje nula predstavlja apsolutnu korupciju, a 10 državu bez korupcije, BiH je na istom nivou kao prošle godine – bez pomaka u suzbijanju te pojave. Nezavisni analitičari i nevladin sektor slažu se u ocjeni da je uzrok tome korupciona sprega politike i nadležnih institucija.

U egzotičnom društvu Liberije, Trinidad i Tobaga i Zambije, Bosna i Hercegovina našla se zahvaljujući visokom indeksu korupcije od 3,2, podijelivši tako rejting od 91. do 94. mjesta u percepciji korupcije, koju je istraživao Transparency International.

Posmatrano u regionalnim okvirima, Bosna i Hercegovina je korumpiranija od Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Veći stepen korupcije zabilježen je samo na Kosovu. Analiza stanja pokazuje da, za razliku od većine drugih država, BiH nije zabilježila nikakav napredak u suzbijanju korupcije u posljednjih pet godina.

„Razlog tome je što su nam izuzetno korumpirani izborni sistem, izborni proces i političke stranke, što su nam određene institucije vlasti isto korumpirane, mislim prvenstveno na institucije vlasti koje bi se trebale boriti protiv korupcije. Prema našoj procjeni, čak 90 posto tužilaca u BiH je korumpirano ili nestručno radi svoj posao, a oko 50 posto sudija je korumpirano, nesposobno“, navodi Momir Dejanović iz dobojskog Centra za humanu politiku, prenosi RSE.

Akcenat je stavljen na neefikasnost pravosuđa i veliki broj neriješenih predmeta, ali i na neprocesuiranje velikih slučajeva korupcije pred sudovima i tužilaštvima. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, u ukupno 1.458 suđenja za korupciju u Bosni i Hercegovini, u posljednjih pet godina izrečeno je tek 211 zatvorskih kazni, a trećina osumnjičenih je oslobođena.

„Najopasniji dio korupcije leži na najvišim političkim institucijama, na mjestima gdje se donose najkrupnije političke odluke, gdje se donose odluke o imenovanjima, gdje se upravlja javnim novcem, javnim nabavkama itd.“, navodi menadžer u Centrima civilnih inicijativa Adis Arapović.

Borba od “vrha piramide”

U Udruženju građana Tender već godinama napominju na izuzetno visok stepen korupcije u javnim nabavkama. Podsjećaju da od oko tri milijarde maraka koliko se godišnje realizuje kroz javne nabavke u BiH, oko 700 miliona završi u privatnim džepovima.

„Slabosti u radu, ili bolje reći nezakonitosti u radu ključnih institucija kao što su Agencija za javne nabavke, Ured ili Kancelarija za žalbe i Sud BiH“, definiše uzroke predsjednik UO Tendera Rajko Kecman.

Ipak, posmatrajući medijske napise o korupciji u Bosni i Hercegovini, stiče se utisak da se o ovom problemu često govori u javnosti. Novinar portala Buka Elvir Padalović, međutim, kaže da su u podijeljenoj BiH, podijeljena i selektivna i izvještavanja o korupciji.

Režimski mediji iz Republike Srpske ukazuju na korupciju u Federaciji ili u državnim institucijama, dok se federalni bave Republikom Srpskom – objašnjava Padalović i dodaje:

„Što se tiče nezavisnih medija i internetskih portala, ja mislim da oni poprilično dobro izvještavaju o problemima korupcije, samo što je pitanje kakve konkretne konsekvence će institucije iz toga izvući pošto su i same duboko korumpirane“, prenosi RSE.

Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa zbog toga ističe da “ako želimo imati objektivan, sistemski pristup borbi protiv korupcije, ona se mora pokrenuti sa vrha piramide, a ne sa dna piramide.“

Dio javnosti smatra da će Bosna i Hercegovina krenuti putem Hrvatske u suzbijanju korupcije jer je to jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju. Neki ekonomski analitičari, međutim, vrlo su skeptični.

„Očito je da političkim strukturama u BiH nije stalo da se takva situacija raščisti zato što su oni najviše upetljani u korupciju. A s druge strane, ne očekujem da će se nešto ozbiljno desiti ni pod pritiskom EU jer očito je da BiH, osim što deklarativno govori da je zainteresovana da ide u EU, nema namjeru da napravi bilo kakav ozbiljan iskorak u tom pravcu, a pogotovo ne onu vrstu iskoraka koju je napravila Hrvatska“, kaže ekonomista Damir Miljević.

Posted by on 2011-12-06. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login