BiH postala dio jedne od najvećih studentskih mreža u Europi

European Students For Liberty

European Students For Liberty

European Students For Liberty (ESFL), jedna od najvećih studentskih mreža u Evropi, od 18. do 22. augusta organizovala je u Gummersbachu trening za novoizabrane lokalne lidere.

Tako je u okviru ove renomirane studentske mreže BiH po prvi put dobila svog predstavnika – Admira Čavalića, studenta drugog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i lideru udruženja “Multi” koje je ujedno član ESFL mreže.

Students For Liberty mreža ima oko 1.000 studentskih grupa širom svijeta koje međusobno koordiniraju sa misijom promocije ideja slobode.

“Pristup ESFL mreži će biti od izuzetne koristi za bosansko-hercegovačke studente. Osim što će pružati direktnu podršku studentskim grupama, ESFL mreža redovno donira na hiljade knjiga na temu ekonomije i liberalizma, organizuje korisna predavanja, te obezbjeđuje transport studentima za predavanja u regiji ili šire u Evropi”, saopćili su iz Udruženja Multi.

Pored toga, studenti dobivaju brojne druge resurse na raspolaganju.

Trening u Njemačkoj je obuhvatio diskusije o ideji slobode, strategiji njihove promocije, te najboljim praksama studentskog aktivizma.

Učesnici treninga, koji su predstavljali ukupno 28 evropskih država, će u narednoj akademskoj godini aktivno raditi na zagovaranju principa klasičnog liberalizma na univerzitetima u svojoj zajednici, ali i šire prema cjelokupnoj studentskoj populaciji.

Posted by on 2013-08-22. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login