BiH sa Njemačkom i Austrijom ostvaruje 17 posto od ukupne razmjene

uvoz, izvozBiH sa Njemačkom i Austrijom ostvaruje 17 posto od ukupne razmjene i postoje realne mogućnosti za njeno povećanje i unapređenje saradnje među kompanijama – kazala je danas direktorica Sektora za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH) Elma Kovačević – Bajtal.

U VTK BiH započela je dvodnevna radionica o temi „Akvizicija i ostvarivanje prvog kontakta sa novim kupcima u Njemačkoj i Austriji“, a čiji je cilj povećanje kompetencije bh. preduzeća. Okupio je predstavnike firmi iz različitih branši – metalske (autoindustrije), građevinarstva, prehrambene industrije idr.

– Naše kompanije trebaju da koriste vlastita znanja i iskustva i u tome ih treba podsticati. Saradnja na tim tržištima može se unaprijediti putem akvizicija što podrazumijeva pribavljanje novih poslova i dio je komercijalne funkcije preduzeća – dodala je Kovačević – Bajtal.

U tom smislu, kako je navela, potrebna su znanja o tome kako istražiti tržište, uspostaviti kontakte, kako napraviti atraktivnu ponudu putem e-maila, odnosno kako uopšte voditi komunikaciju koja će polučiti dobrim poslovnim rezultatima. To naše kompanije znaju, naglasila je Kovačević – Bajtal, ali je u svakom slučaju potrebno širiti znanje i poznavati trendove.

– Putem seminara želimo da na interaktivan način između eksperta iz Njemačke i naših kompanija pronađemo put za naše proizvode na inotržištima. Bitno ja iznaći pravi način kako uspostaviti komunikaciju i njegovati te odnose – dodala je Bajtal.

Predavač na seminaru Alexander Maridian je kazao da su njegovi učesnici predstavnici kompanija koje žele da prošire svoje poslovanje u Austriji ili Njemačkoj ili su već tamo prisutni.

Otvaranje predstavništava u Njemačkoj i Austriji jedan je od načina da se uspostavi kontakt sa firmama iz ovih zemalja, a do kupaca se može doći i putem e-maila kojim se bh. preduzeća trebaju predstaviti.

– Ova radionica se bavi najjednostavnijom komunikacijom, putem maila, odnosno na koji način se predstaviti, njemačkim i austrijskim kompanijama, jer je to najbrži i najjeftiniji način“, kazao je Merdian.

Posted by on 2017-08-29. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login