BiH za obrazovanje izdvaja svega 0,1 posto dohotka

obrazovanje, studentiKvalitet u visokom obrazovanju je na prilično niskom nivou u BiH, posebno kada znamo da su naša država i Evropa ulagale dosta sredstava u osam državnih univerziteta, rekao je mr. sc. Esad Bajramović, rukovodioc upravljanja kvalitetom na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

“U zadnjih 10 godina je uloženo sedam miliona eura, uglavnom, u projekt jačanja kvaliteta u visokom obrazovanju, u cilju implementacije ENQA standarda i akreditacija univerziteta. Međutim, dok se jačalo osam državnih univerziteta, otvorilo se 40 privatnih koji imaju nizak nivo,nemaju materijalne i ljudske resurse. Izlazi kadar i to je sada veliki problem – kako naći model ukupnog kvaliteta koji bi se primjenjivao u visokom obrazovanju.

Trenutno BiH za obrazovanje izdvaja 0,1 posto dohotka, eks Jugoslavija izdvajala je jedan posto, a prema ciljevima Bolonjskog procesa treba tri posto. To znači da se trenutno u BiH izdvaja 30 puta manje nego što bi to trebalo za kvalitet kada je riječ o primjeni ENQA standarda koji su uvjeti za akreditaciju univerziteta u BiH. Imamo Agenciju u Banjoj Luci koja trenutno nije akreditirala nijedan univerzitet u BiH. Naša zemlja još nije našla način na koji će dokazati validnost ishoda učenja kada su u pitanju prvi, drugi i treći ciklus” –  kaže Bajramović.

Kao potreban korak u cilju poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom Bajramović, član Komisije Vijeća Evrope za izradu ENQA standarda za visoko obrazovanje u BiH, navodi potrebu samoevaluacije na svim fakultetima i na nivou univerziteta sa jasnim preporukama o implementaciji sedam osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskog procesa.

Bez obzira na kompleksnost, proces definiranja strategije kvaliteta u visokoškolskim ustanovama predvjet je za njihovu akreditaciju.

Tek potom se mogu očekivati kontinuirana unaprjeđenja i poboljšanja ka TQM, odnosno izvrsnosti u poslovanju, pišu Poslovne novine.

Posted by on 2013-11-12. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login