Biti osoba sa invaliditetom u BiH: Svakodnevnica ispunjena preprekama

invaliditetBosna i Hercegovina donijela je i usvojla nekoliko stotina domaćih i međunarodnih propisa kojima se štite prava osoba s invaliditetom. Međutim, rijetko se koji od tih propisa primjenjuje u praksi, jer institucije vlasti ne rade svoj posao.

Zbog toga su osobe s invaliditetom u BiH još jedna kategorija stanovništva koja živi na margini. Na posebnom udaru su djeca. Oni i njihove porodice svakodnevno se suočavaju sa brojnim preprekama u procesu uključivanja u normalne tokove života.

Blizu dvije hiljade djece s posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini pohađa nastavu u oko 300 osnovnih i specijalnih obrazovnih ustanova.

Među njima je i dvanaestogdišnji Mustafa Ahmetspahić iz Sarajeva, koji je obolio od cerebralne paralize. Mustafa pohađa šesti razred Osnovne škole u Kovačićima. Iako ima visoki procent invaliditeta, Mustafa se pokušava normalno uključiti u nastavni proces.

„Malo mi je teže hodati kad sam umoran, teže mi je pisati, ali imam drugove da mi pomažu. Neki nastavnici mi pomažu, a neki i ne.“

Mustafin invaliditet zahtijeva angažman asistenta u nastavi, za kojeg većina škola u BiH nema novca. Njegovu ulogu u Mustafinom slučaju, za sada, zamijenjuje drug iz klupe Amad Osmanović.

„Vodim ga po školi jer nema asistenta. Pomažem mu u pisanju. Uvijek sam tu, ako mu nešto zatreba.“

Mustafini roditelji su cijeli svoj život posvetili sinovljevom zdravlju. Majka Anela kaže da država posvećuje malo pozornosti djeci s posebnim potrebama.

„Što se tiče škole, jedini problem stvara asistent, kojeg Mustafa nema. Prihvaćen je od drugova i drugarica i svi mu žele pomoći.“

Prema procjenama državne Agencije za statistiku više od 270.000 građana BiH ima status invalida. Status osobe s invaliditetom mogu ostvariti one osobe koje su rođene s urođenim ili stečenim oštećenjem sluha i/ili vida, fizičkim invaliditetom, intelektualnim poteškoćama, autizmom, te mentalnim i duševnim oštećenjima.

Zakoni postoje, neophodna provedba

Udruženja koja zastupaju njihova prava nisu zadovoljna primjenom domaćeg zakonodavstva, kojim se štite prava osoba s invaliditetom.

„Naša omladina, kada završi školu, mahom se školuje da bi bila na evidenciji zavoda za zapošljavanje. Ako govorim o gluhim i nagluhim osobama, njihovo školovanje nije ulaganje nego dodatni trošak“, kaže Jasminka Proho, generalna tajnica Udruženja gluhih KS.

„Prva stvar s kojom se porodice djece s Downovim sindromom suočavaju jeste nepostojanje rane intervencije. To je rani rad s djetetom, kada se procjenjuje da li je djetetu potreban logoped, edukator-rehabilitator ili neke druge vrste stručnjaka, koji bi redovno radili s djetetom, da se smanje posljedice invaliditeta koje dijete ima“, ocjenjuje Maida Agić iz Udruženja „Život s Down sindromom“.

BiH je ratificirala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u ožujku 2010. godine. Pored svih konvencija i zakona, svakodnevnica osoba sa invaliditetom ispunjena je preprekama u kretanju, komunikaciji s drugima, kao i u obavljanju sitnih svakodnevnih poslova. Dobrica Jonjić, šef Odjela za osobe s invaliditetom Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH, kaže:

„Imamo dokumente, zakone i konvencije, ali kada se oni trebaju provesti u život, onda nastaju problemi. Bez obzira koja vlast bila ili se mijenjala, politika u oblasti invalidnosti će ostati ista, samo je važno da joj intenziviramo provedbu.“

„Mislim da dosta problema dolazi iz samih institucija. To možemo podvesti u nekoliko razloga. Prvo je neosposobljenost institucija da djeluju. Drugo, nedovoljno izgrađeni njihovi kapaciteti, što se posebno odnosi na centre za socijalni rad, koji u proteklih nekoliko godina stalno dobijaju povećan obim nadležnosti, kroz zakone koji donose Federacija, kantoni i država, a istovremeno se ništa ne radi na jačanju njihovih kapaciteta. Treći segment odnosi se na prisutnost jedne nezainteresovanosti, koja se pravda podijeljenom nadležnošću”, ističe Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH.

rse / bih-x

Posted by on 2015-05-06. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login