Bolonjcima omogućeno da apliciraju za državnu službu

studenti,  BiHPredstavnički dom Federalnog parlamenta odobrio je većinom glasova na sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH, kojim se nalaže da osobe s visokim stepenom obrazovanja, odnosno s diplomom stečenom po Bolonjskom sistemu, mogu aplicirati na konkursima za poslove državne službe.

‘Bolonjcima’ to nije omogućeno sadašnjim zakonom jer se on temelji na ranijem obrazovnom sistemu, obrazložio je uime predlagača novog, Federalne vlade, ministar pravde Zoran Mikulić.

Novim zakonskim tekstom, zapravo izmjenama i dopunama sadašnjeg, apliciranje za državnu službu bit će omogućeno i namještenicima koji su ‘bolonjsku diplomu’ stekli uz rad.

O izmjenama aktuelnog federalnog zakona o državnoj službi treba da se izjasni i Dom naroda Parlamenta FBiH, nakon čega će, ako budu odobrene i na tom nivou, stupiti na snagu.

Posted by on 2011-11-24. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login