Cijenu gasa za domaćinstva odredit će ditrubutivne kompanije

gasNakon što je Vlada Federacije BiH dala saglasnost na odluku BH-Gasa o umanjenju veleprodajne cijene prirodnog gasa, direktor BH-Gasa Mirza Sendijarević izjavio je da će odluku o cijeni gasa za domaćinstva donijeti uprave distributivnih kompanija na koje se korekcija veleprodajne cijene odnosi.

Sendijarević kaže da je, kada su u pitanju industrijski potrošači, BH-Gas od početka godine u nekoliko navrata vršio korekcije cijene gasa, a u ovisnosti od obima potrošnje cijena je korigovana do 25 posto.

Upitan da li su izgledna dodatna pojeftinjenja ukoliko trend pada cijene ruskog gasa bude nastavljen, Sendijarević je odgovorio da na cijenu gasa za distributivne kompanije i industrijske potrošače, osim prodajne cijene ruskog dobavljača, utječu i ostali kalkulativni elementi.

Pojasnio je da su bitna stavka i dugovi potrošača, prvenstveno KJKP Sarajevogasa prema BH-Gasu, te da će, ukoliko obaveze prema BH-Gasu od kupaca budu redovno izmirivane, biti stvoreni preduvjeti za dodatne korekcije cijena gasa.

Sendijarević je precizirao da dug Sarajevogasa prema BH-Gasu iznosi 48 miliona KM, uz obračunate zakonske zatezne kamate od 14 miliona KM, te da zbog ogromnih potraživanja BH-Gas nije u mogućnosti redovno izmirivati obaveze prema Gazpromu, zbog čega se zaračunavaju zatezne kamate i penali koji opterećuju cijenu gasa za krajnje potrošače.

Posted by on 2015-10-12. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login