Danas se obilježava Međunarodni dan djeteta

djeca

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. novembra s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 20. novembra 1959. godine usvojila je “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Od 20. novembra 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih nacija (UN) i njene specijalizovane ustanove.

Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva.

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade sarađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata u najsiromašnijim područjima na svijetu.

I u Bosni i Hecegovini, kao i širom svijeta, danas se nizom manifestacija obilježava Međunarodni dan djeteta.

Sarajevski ratni teatar SARTR ove će godine obilježiti Dan djeteta izvođenjem dječije predstave “Odkamena priča”, čiju režiju potpisuje Dubravka Zrnčić Kulenović, autorice Ljubice Ostojić.

Ova lutkarska predstava inspirisana je bh. kulturnom baštinom – umjetnošću stećaka, povijesnih biljega o bh. državnom i kulturnom identitetu.

Predstavnici SOS Dječijih sela BiH će povodom 20. novembra – Svjetskog dana prevencije nasilja nad djecom organizovati različite aktivnosti u cilju povećanja zaštite djece od svih oblika nasilja i zlostavljanja.

Djece iz SOS Dječijih sela BiH danas će načelniku Općine Novi Grad Sarajevo Semiru Efendiću uručiti pismo sa svojim idejama kako Općinu Novi Grad učiniti ljepšom i sigurnijom za djecu.

Predstavnici SOS Dječijih sela BiH organizovat će i brojne aktivnosti s djecom i odraslima, kao što su prezentacije, radionice, predavanja i zabavni sadržaji, koji imaju za cilj educirati djecu i roditelje, ali i skrenuti pažnju javnosti na pitanja s kojima se djeca suočavaju.

Osim u Sarajevu Međunarodni dan djeteta će se obilježiti i u drugim bh. gradovima.

Podsjećamo, u Sarajevu je jučer održana Tematska sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine (PS) BiH povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, koja je organizovana u saradnji s Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH, Save the Children i Mrežom – snažniji glas za djecu.

Tom prilikom je istaknuto da budućnost i prosperitet djece u BiH moraju biti u fokusu svih prioriteta.

Posted by on 2013-11-20. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login