Danas se Sarajevo priključuje na auto put

Danas će biti obavljeno svečano otvaranje dionice Butila – Briješće, sa petljom Butila, odnosno LOT-a 2A i LOT-a 2B Sarajevske obilaznice. Radi se o najvećem objektu na koridoru V-c koga su, kao podizvođači, izgradile domaće građevinske kompanije.

Petlja Butila izgrađena je u sklopu realizacije projekta Sarajevske obilaznice, dionice Jošanica – petlja Butila, LOT-1, koji je u ime Vlade FBiH provelo Javno preduzeće Ceste FBiH. Upotrebna dozvola za ovaj objekat dobijena je u junu 2014. godine, ali, zbog neizgrađenosti dionice LOT-2, nije mogla biti puštena u promet. Puštanjem dionice Butila–Briješće–Stup, LOT-2 i petlja će u punom kapacitetu biti predana na korištenje učesnicima u saobraćaju.

Petlja Butila je projektovana kao petlja u tri nivoa koja osigurava odvijanje saobraćaja na relacijama: Obilaznica Sarajeva u pravcima Zenica i Mostar, Ulazak ili napuštanje Sarajeva iz pravca Zenice i Ulazak ili napuštanje Sarajeva u pravcu Mostara.

Petlju čine četiri rampe A,B,C,D i ulazne rampe prema Briješću ukupne dužine oko dva kilometra, odnosno ukupne površine svih konstrukcija oko 20.000 m2.
Ukupna vrijednost radova na petlji Butila je oko 16 miliona EUR (sa PDV-om).

LOT-2

Dionica Sarajevske obilaznice LOT-2 se sastoji iz dvije poddionice: petlja Butila – Briješće, LOT-2A i Briješće – Stup, LOT-2B. Ukupna dužina LOT-2A je oko četiri kilometra, od čega je otvoreni dio trase u punom profilu autoceste u dužini od oko 3 km, vijadukt Briješće koji se sastoji od desnog i lijevog objekta ukupne dužine od 720 m, te desne i lijeve rampe od po 125 m. Dionica LOT-2B se sastoji od dva odvojena kolovoza sa po dvije saobraćajne trake ukupne dužine oko 500 m. Ukupna dužina LOT-2 je oko 4,5 km.

Vrijednost radova za LOT-2 iznosi oko 21,2 miliona EUR (sa PDV-om)

Posted by on 2015-11-24. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login