Danas u Sarajevu osnivanje “Ženske alternativne vlade”

Sarajevo, BiH, alternativna vladaOsnivanje “Ženske alternativne vlade u BiH” bit će upriličeno danas u sarajevskom restoranu Barhana na Baščaršiji (Džulagina Čikma br. 8) u 11 sati, saopćeno je iz Fondacije “Cure”.

Ova vlada će kao neformalni subjekt ili “vlada u sjeni” prvi put u BiH promovirati ženski stručni potencijal u različitim oblastima i artikulirati stavove i potrebe žena s ciljem da se unaprijedi položaj žena, poveća njihovo učešće i ostvari uticaj u javnom životu bh. društva.

U Fondaciji “Cure” smatraju da je stvaranje Alternativne ženske vlade u BiH neophodno, jer pored zakona koji garantuju rodnu ravnopravnost u BiH, vidljivost, uloga i uticaj žena u različitim oblastima života i dalje je u neskladu s njihovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima.

Najavljeno je i otvaranje Ženske političke akademije u kojoj će polaznice, mlade žene iz političkih partija i organizacija civilnog društva, kroz teorijsko-praktičnu nastavu dobiti priliku da prošire znanja o rodu, ženskom aktivizmu i feminizmima uopće, te usavrše različite vještine koje će im pomoći da se aktivnije društveno angažuju i pokažu šta su u stanju uraditi.

Nostelj projekta “Ženska strana politike” je Helsinški parlament građana Banja Luka, koju finansira Open society institute, a radni doručak u Sarajevu je organiziran uz podršku Fondacije “Cure”.

Posted by on 2012-02-02. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login