Dnevno 500 do 800 tona sarajevskog otpada

otpadDnevna količina komunalnog otpada koji se specijalnim kamionima dopremi i odloži na sarajevsku deponiju kreće se od 500 do 800 tona, prenosi Fena.

Sarajevska Gradska deponija za komunalni otpad se nalazi u Smiljevićima i njena površina je 60 hektara. Gradska deponija na ovoj lokaciji postoji od 1962. godine.

Teško je precizno odrediti količinu do sada odloženog komunalnog otpada jer se do 1997. godine nije koristila vaga na ulaznoj kapiji, kazao je u razgovoru za Fenu glasnogovornik Kantonalnog javno- komunalnog preduzeća RAD Ahmed Đipa.

Imajući u vidu kapacitet specijalnih kamiona za odvoz kojima se dopremalo smeće na deponiju, može se pretpostaviti da je do 1997. odloženo oko 5 miliona kubnih metara smeća. Počevši od 1997. odloženo je do danas još 3 i po miliona kubnih metara. Znači ukupno odložena količina smeća na Gradskoj deponiji je oko 8 i po miliona kubnih metara, kazao je Đipa dodavši da “treba imati u vidu činjenicu da u kubnom metru nije uvijek ista težina otpada”.

Smeće se odlaže na unaprijed pripremljene plohe s geofolijama koje imaju zadatak da spriječe zagađenje okoliša. Sistem odvodnje i prečiščavanja procjednih voda, kao i sistem otplinjavanja i korištenja deponijskog plina metana za proizvodnju električne energije,  također su u funkciji zaštite okoliša, navodi Đipa.

Deponija je zaštićena ogradom visine tri metra i dužine šest kilometara, a postoji i videonadzor.

Na deponiji se nalazi i vaga za mjerenje težine otpada, uređaj za mjerenje radiaktivnosti, uređaj za pranje točkova i donjeg dijela kamiona za transport otpada, mala meteo stanica za praćenje brzine vjetra, temperature zraka itd., kaže Đipa i dodaje da “zbog navedenih mjera zaštite, ne postoji opasnost od prijenosa zaraznih bolesti”.

Na Gradskoj deponiji postoji sortirnica otpada s presom za sabijanje i baliranje, trakom na kojoj se otpad ručno razvrstava, tj. izdvajaju se u posebne boksove otpadni papir i karton, plastična ambalaža i limenke. Nakon toga, taj korisni otpad radi daljne obrade, preuzimaju firme s kojima imamo ugovor.

Po Đipinim riječima deponija se u ovom kapacitetu može koristiti do 2020. godine.

“Šta će biti nakon 2020. godine o tome će morati da razmišljaju gradske vlasti. Vlasti će morati razmisliti šta nakon 2020. godine, da li da se deponija proširi tako što će se otkupiti još zemljišta u njenoj blizini ili da se traži nova lokacija”, kazao je Feni Ahmed Đipa.

Posted by on 2012-09-09. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login