Dug Federacije BiH viši od tri milijarde eura

Konvertibilna marka

Konvertibilna marka

Vanjski i unutrašnji dug bh. entiteta Federacije Bosne i Hercegovine krajem 2014. godine iznosio je više do 3,1 milijardi eura.

To je 35,2 posto bruto domaćeg proizvoda, a u ovaj iznos uključeni su i dugovi kantona, gradova, općina, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita.

Na vanjski dug odnosi se 82,2 posto (gotovo 2,6 milijardi eura), a unutrašnji 17.7 posto (550 miliona eura).

U ukupnom unutrašnjem dugu dug Federacije iznosi više od 444 miliona eura, kantona više od 85 miliona eura, a općina i gradova više od 27 miliona eura.

Reprogram obaveza

Vanjski dug Federacije je 1,4 milijarde eura, kantona 130 miliona eura, općina i gradova 33,2 miliona eura.

Vlada Federacije obavezala je federalno Ministarstvo finansija i Ministarstvo prometa i komunikacija da poduzmu aktivnosti na potpisivanju aneksa ugovora s Javnim preduzećem Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine kojima bi bile reprogramirane obaveze iz osnova vanjskog duga.

Federalna Vlada je zadužila resorna ministarstva, javna preduzeća i implementatore projekata da federalnom Ministarstvu finansija kvartalno dostavljaju ažurirani plan povlačenja kreditnih i grant sredstava za projekte u realizaciji do njihove konačne realizacije.

Posted by on 2015-08-28. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login