Dug Hrvatske u 2013. porastao za 20 posto

euro

euro

Državni zavod za statistiku (DZS) predočio je podatke o deficitu i dugu hrvatske države za 2013. godinu prema aprilskom izvještaju, javio je dopisnik Anadolu Agency (AA).

Marko Krištof, direktor DZS-a u sjedištu zavoda iznio je pred medijima podatke koji govore o visokom dugu i deficitu Republike Hrvatske za prethodnu 2013. godinu, te podatke za prethodne godine, počevši s 2010. godinom.

Prema podatcima DZS-a, deficit ili manjak sektora opće države za 2013. godinu iznosio je 16.172 miliona kuna, s padom BDP-a od 4.9 posto.

Dug opće države za 2013. godinu iznosio je 220.196 miliona kuna, što je porast za 20 posto u odnosu na prethodnu 2012.

Deficit opće države u 2010. godini iznosio je 20.564 miliona kuna, u 2011. godini 25.759 miliona kuna, a u 2012. 16.288 miliona kuna. Prema ovoj analogiji, državni deficit je 2013. minimalno smanjen u odnosu na prethodnu godinu, ali državni dug je znatno porastao o čemu govore sljedeći podatci: 2010. iznosio je 145.721, 2011. godine 170.859, a 2012. godine 183.676 miliona kuna.

Fiskalni nadzor Evropske komisije (EK) nad zemljama članicama temelji se na izvještaju o prekomjernom proračunskom manjku i dugu opće države. Ugovorom iz Maastrichta uspostavljena su dva glavna kriterija fiskalnog nadzora: udio budžetskog manjka (deficita) opće države zemlje članice ne smije biti veći od 3 posto BDP-a, a konsolidirani dug opće države veći od 60 posto BDP-a.

U 2013. deficit konsolidirane opće države iznosio je 16.172 miliona kuna ili 4,9 posto BDP-a, a konsolidirani dug na kraju godine iznosio je  220.196 miliona kuna ili 67,1 posto BDP-a.

Prema projekcijama Ministarstva finansija, budžetski saldo državnog budžeta u 2014. godini iznosit će 15.866 miliona kuna ili 4,8 posto BDP-a, a konsolidirani dug opće države na kraju godine 231.786 miliona kuna ili 69,5 posto BDP-a.

Posted by on 2014-04-21. Filed under Region, Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login