Ekološke organizacije: Potrebno kvalitetno zakonodavstvo iz oblasti životne sredine

šuma, BiHEkološke organizacije iz Bosne i Hercegovine još jednom naglašavaju hitnu potrebu za kvalitetnijim zakonodavstvom i njegovim provođenjem u oblasti životne sredine.

U zajedničkom saopćenju podsjećaju da je Evropska agencija za životnu sredinu jučer objavila dokument „Stanje životne sredine u Evropi“.

Taj dokument se objavljuje jednom u pet godina i sagledava trendove u oblasti životne sredine kako bi se državne politike i planovi prilagodili stvarnoj situaciji.

Izvještaj se sastoji iz centralnog dijela i pojedinačnih izvještaja za svaku zemlju evropskog kontinenta.

“U izvještaju se ističe da je u BiH usvojen veliki broj zakona, pravilnika i međunarodnih standarda. Iako je ovo osnova za bitne reforme u sektoru životne sredine i dalje ostaje problem provođenja ovakvih dokumenata, čemu svakodnevno svjedočimo i već duže vremena upozoravamo”, istakla je Nataša Crnković iz banjalučkog Centra za životnu sredinu.

Da je stalni problem nepotpuno usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnim nasljeđem EU, ukazao je Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Upozorava i na nedostatak strategija iz sektora životne sredine i energetike na nivou Bosne i Hercegovine ili usklađivanja entitetskih i suštinsko odstupanje od evropskih standarda i obaveza ulaganjem u prljave i neobnovljive izvore energije.

Izvještaj pored drugih problema naglašava nedostatke u praćenju i reagovanju na nelegalnu eksploataciju šumskih resursa, neodgovarajući tretman otpadnih voda, te zagađenje vazduha. Još jednom je konstantovano vrijedno biološko nasljeđe Bosne i Hercegovine, koje obiluje rijetkim i endemičnim vrstama flore i faune.

“Usljed klimatskih promjena elementarne nepogode naročito negativno utiču na životnu sredinu, tim više što se preduzimaju neadekvatne mjere zaštite kojima se još više pogoršava stanje prirodnih resursa. Haotična i nekontrolisana ekspoatacija šljunka i pjeska iz vodenih tokova i s obala rijeka dovela je do totalne degradacije riječnih obala, a naročito šumskog i močvarnog pojasa uz njih”, dodala je Snežana Jagodić Vujić iz Eko puta iz Bijeljine.

“U izvještaju je istaknuto da, ekonomske koristi (200 do 300 milijardi eura godišnje) od mreže zaštićenih područja Natura 2000, uspostavljene unutar zemalja članica EU, daleko nadilaze godišnje troškove upravljanja i zaštite mreže ( 5,8 milijardi eura godišnje”, naveo je Anes Podić iz Eko akcije Sarajevo.

“BiH je sa svojih dva posto teritorije pod formalnom zaštitom, na posljednjem mjestu u Evropi. Prijedlozi o zaštiti novih područja su skoro u potpunosti blokirani unutar entitetskih i kantonalnih parlamenata, dok se istovremeno i u postojećim zaštićenim područjima nastavlja nesmanjena eksploatacija prirodnih resursa”, naglasio je Podić.

Kako Državni izvještaj o stanju životne sredine u BiH za 2012. godinu nije prikazao stvarno stanje kvalitete zraka u BiH, istu grešku je naslijedio i EU izvještaj.

“Nedostatak sistema za monitoring kvaliteta zraka i validnih rezultata mjerenja doveo je do zanemarivanja problema industrijskih sredina, kao što su Zenica, Lukavac, Kakanj, Tuzla, Brod, koji problem zagađenog zraka imaju i u ljetnom, a ne samo u zimskom periodu”, izjavio je Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica.

Organizacije su pored problema u zakonodavstvu ponovo istakle i konkretne probleme vezane za aktuelne planove za nove termoelektrane na ugalj, hidroelektrane na najznačajnijim i najvrijednijim rijekama, upravljanje otpadom, adaptacije na klimatske promjene, obrazovanje u oblasti održivog razvoja i slično.

Posted by on 2015-03-04. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login