EU osigurala blizu 1,5 miliona eura za reformu visokog obrazovanja u BiH

BiH, studentiEvropska unija putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) izdvojila je 1.473.500 eura za realizaciju dvogodišnjeg projekta “Reforma finansiranja visokog obrazovanja u BiH”.

Opći cilj projekta je da podrži bosanskohercegovačka ministarstva i univerzitete radi poboljšanja sistema finansiranja visokog obrazovanja da bi bili u skladu s trenutnim praksama evropskog visokog obrazovanja.

U Sarajevu je danas održana konsultativna konferencija na kojoj je predložen program o kojem će akteri iz različitih oblasti razmisliti i razmotriti ga, a na osnovu kojeg će biti pokrenute i različite aktivnosti.

Kako je kazao voditelj projektnog tima Trevear Penrose ovaj projekt nastoji poboljšati visoko obrazovanje u BiH, budući da je finansiranje visokog obrazovanja u BiH ispod evropskog i regionalnog nivoa, a primjetan je mali broj kriterija koji se koriste za finansiranje visokog obrazovanja.

“Stoga je cilj ovog projekta da okupi sve strane da bi razgovarali i došli do najboljih rješenja, ali ne do onih koja bi bila nametnuta nego onih koja će odgovarati različitim akterima kao što su ministarstva obrazovanja i finansija”, naglasio je Penrose.

Stručnjakinja u projektu na pravnim pitanjima Gordana Osmančević ističe da novac nije namijenjen finansiranju visokoškolskih ustanova veću su sredstva namijenjena podršci obrazovnim vlastima u BiH da bi implementirali reforme u visokom obrazovanju koje se odnose na finanisiranje javnih univerziteta.

“BiH je prihvatila sistem bolonjskog procesa, a da bi se on kvalitetno provodio te da bi se javni univerziteti akreditirali i da bi diplome bile priznate, potrebno je dodatno unaprijediti sistem finansiranja, s obzirom na to da nemamo dovoljno sredstava kako bismo napravili dalji kvalitetni sistem”, dodala je Osmančević.

Uime Delegacije Evropske unije u BiH Natalia Dianiskova kazala je da se postavlja pitanje da li BiH treba takva reforma u situaciji kada se strukture u visokom obrazovanju bore da isplate svoje uposlenike i podučavaju studente sa zastarjelom opremom.

“S druge strane mi zahtijevamo bolje rezultate u obrazovanju jer je BiH na putu da provede bolonjski proces koji je zahtjevan, a to nije moguće bez poboljšanja finansiranja visokog obrazovanja”, dodala je Dianiskova.

Projekt je stoga neophodan, kaže Dianiskova te dodaje da on ne može riješiti sve probleme visokog obrazovanja, ali može pomoći da se predlože rješenja koja bi u konačnici promijenila sistem u cilju ne većeg broja studenata nego kvalitetnije obrazovanih studenata.

Posted by on 2012-05-09. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login