Evropska komisija: Napredak BiH nije vidljiv

Evropska komisija

Evropska komisija

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine održali su u Briselu sastanak 6. Privremenog odbora u okviru Privremenog sporazuma (PS) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Evropska komisija je podsjetila na zaključke Vijeća o potrebi da BiH hitno provede presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, navodi se u zajedničkoj izjavi Evropske komisije i BiH. Evropska komisija izražava žaljenje što usprkos više puta ponovljenoj i istrajnoj podršci, napredak nije vidljiv.

Evropska komisija također žali što BiH nije pronašla rješenje za uspostavljanje efikasnog mehanizma koordinacije između države, entiteta i Brčko distrikta BiH za preuzimanje, provedbu i primjenu zakonodavstva EU u BiH.

Obje delegacije su saglasne da nastave afirmativan rad u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu.

Delegacija BiH je izvijestila o napretku u vezi sa provedbom Akcionog plana za Rome.

Kada je u pitanju obrazovanje, Evropska komisija je izrazila žaljenje što nema napretka u smanjivanju broja jednonacionalnih škola u cijeloj zemlji te je ohrabrila nadležne vlasti da intenziviraju aktivnosti.

Delegacija BiH je izvijestila o finalizaciji Globalnog okvira za fiskalnu politiku 2014-2016 kojeg bi Fiskalno vijeće trebalo usvojiti u julu.

Evropska komisija je pozvala BiH da što prije završi sveobuhvatne pripreme za popis stanovništva koji se treba održati u oktobru 2013.godine.

Evropska komisija je izrazila razočarenje zbog zastoja pregovora o protokolu uz SSP/PS između EU i BiH kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji.

Evropska komisija i BiH su spremni nastaviti pregovore u narednim sedmicama.

Obje delegacije su razgovarale o nivou približavanja i preuzimanja pravila i standarda Evropske unije u ključnim oblastima i zaključile da se, sveukupno gledano, može zabilježiti tek ograničeni napredak.

Delegacija BiH je obavijestila Evropska komisija da je Vijeće za državnu pomoć u potpunosti uspostavljeno i da će započeti sa rješavanjem slučajeva od oktobra 2013.

Evropska komisija je ponovila potrebu da BiH preuzima zakonodavstvo EU posebno kada je u pitanju antidiskriminacija, javne nabavke, sigurnost hrane i veterinarska pitanja, kao i energija.

Posted by on 2013-07-05. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login