Evropska komisija: U BiH zastoj, pohvale za Srbiju i Kosovo

BiH, EUBiH tapka u mestu, istorijska godina za Srbiju i Kosovo zbog sporazuma – treba raditi na reformama, Crna Gora na pravom putu ali treba da pronađe rešenja za KAP i aferu “Snimak”, a Makedonija za spor oko imena sa Grčkom, piše u zaključcima godišnjeg izveštaja Evropske komisije (EK) u koji je RSE imala uvid.

Evropska agenda nije prioritet za bh. političare, te nije postinut ni napredak na tom polju, navodi se u izveštaju EK o BiH. Prevladali su kratkoročni partijski ili etnički interesi nad učvršćivanjem puta zemlje ka EU.

“Politički predstavnici ne dele viziju oko pravca i budućnosti zemlje niti oko toga kako bi trebalo da funkcioniše. Ne postoji temeljan interni politički dijalog o ključnim pitanjima kao što su proces evropskih integracija niti postavljanje prioriteta vezanih za taj put”.

Proces evropskih integracija ove zemlje u zastoju, dok ostale zemlje regiona napreduju. Navodi se da nisu ispunjena dve ključne obaveze iz mape puta za 2012. – sprovođenje presude Suda za ljudska prava u Strazburu o presudi Sejdić-Finci i uspostavljanje efektivnog koordinacionog mehanizma.

“Bez političke hrabrosti i odlučnosti, evropska perspektiva BiH se neće materijalizovati”, piše dalje.

Evropska komisija je odlučila da odloži dalje razgovore o fondovima IPA II dok se BiH ne vrati u evropski kolosek.

“Ukoliko izostane opipljiv napredak, BiH rizikuje da izgubi značajna pretpristupna sredstva”.

Nedostatak iskrene političke podrške evropskoj agendi odrazio se i na postizanje veoma ograničenog napretka u usklađivanju sa evropskim zakonima i standardima, navodi se, što se posebno vidi na poljima veterinarske bezbednosti i bezbednosti namirnica, javnih nabavki, energije, životne sredine i klimatskih promena, saobraćaja, zapošljavanja i socijalnih pitanja.

Srbija

“2013. je bila istorijska godina za Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Srbija je aktivno i konstruktivno radila ka vidnom i održivom napretku u odnosima sa Kosovom”, stoji u izveštaju o Srbiji.

Dodaje se da briselski sporazum Beograda i Prištine, plan njegove implementacije i dogovor dve strane da uzajamno ne blokiraju napredak na evropskom putu predstavlja veliku promenu u njihovim odnosima.

Srbija je pohvaljena i za poboljšanje kontakata sa susednim zemljama i pozitivan doprinos regionalnim odnosima.

Kao ključni izazovi sa kojima se Srbija suočava i oblasti na koje treba posebno da obrati pažnju su navedeni “vladavina prava, posebno pravosudna reforma, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforma javne administracije, nezavisnost ključnih institucija, medijske slobode, anti-diskriminacija i zaštita manjina”.

“Vlasti treba da poboljšaju zaštitu medija, zaštitnika ljudskih prava i drugih ranjivih grupa, uključujući LGBT populaciju, od pretnji i napada radikalnih grupa”, piše u dokumentu.

U izveštaju se navodi i da će biti izuzetno važno da Srbija nastavi da pokazuje svoju punu posvećenost normalizaciji odnosa sa Kosovom i primeni svih sporazuma koji su postignuti u dijalogu, uključujući i saradnju sa Euleksom.

Kosovo

Za Kosovo je ovo takođe bila istorijska godina, ocenjuje se izveštaju.

Kosovo je aktivno i konstruktivno radilo ka poboljšanju odnosa sa Srbijom i postiglo značajne reforme i navodi se da treba da se fokusira na vladavinu prava, pravosuđe, javnu administraciju, izbornu reformu, ljudska i osnovna prava, zaštitu manjina, trgovinu i domaća tržišna pitanja,  fitosanitarna i veterinarska pitanja.

“Kosovo je pokazalo jasnu posvećenost rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, uključujući i jačanje pravnih okvira.”

U dokumentu se navodi i da je važno da kosovski lokalni izbori u novembru budu valjani i da ljudi koji imaju glasačko pravo to pravo i iskoriste.

Liberalizacija viznog režima je ostala visoko na kosovskoj političkoj agendi.

Crna Gora

U izveštaju za Crnu Goru za 2013. navodi se da je vidljivo da je ova zemlja na pravom putu, ali i da su neophodna rešenja za KAP i nastavak rešavanja afere “Snimak”.

U dokumentu se naglašava da Crna Gora treba da obezbedi “politički i pravosudni nastavak navodnih zloupotreba javnih fondova za ciljeve političkih partija”.

U drugom delu izveštaja u koji je RSE imala uvid stoji da je Evropska komisija predložila otvaranje pregovora za šest poglavlja, pošto je procenila da je Crna Gora napredovala u oblasti javnih nabavki, pravu preduzeća, pravu intelektualne svojine, informacionom društvu i medijima, poreskoj politici, preduzetništvu i industrijskoj politici.

Proces oko KAP-a predstavlja rizik za javne finansije, a nezaposlenost ostaje vrlo visoka piše u izveštaju.

“Uspostavljanju povoljne klime za biznis i dalje je prepreka slaba vladavina prava i korupcija”, navodi se u dokumentu.

Vlada bi, kako se dodaje, trebalo objektivno da proceni održivost KAP-a na tržišnim osnovama i da nađe najbolje moguće rešenje koje ne bi stvaralo preveliki pritisak na javne finansije.

Makedonija

Kada je reč o Makedoniji u izveštaju se navodi da se bez odlaganja mora pronaći rešenje za spor o imenu sa Grčkom.

Politička kriza koja je usledila nakon događaja u parlamentu s kraja prošle godine je produbila jaz među političkim partijama u Makedoniji što je uticalo na rad skupštine i naglasilo potrebu za kontruktivnom politikom u interesu građana, navodi se u uvodnom delu izveštaja.

Posted by on 2013-10-15. Filed under Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login