Foto konkurs o životu Roma u BiH

Romi Civil Rights Defenders organizira konkurs za najbolje fotografije o životu Roma u Bosni i Hercegovini. Konkurs pod nazivom ”Pod istim krovom” je realiziran uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED.

Najboljih 12 fotografija će biti odštampane u specijalnom kalendaru za 2014. godinu, dok će 20 fotografija biti predstavljeno na izložbi u Sarajevu, a potom i objavljene u publikaciji. Konkurs je otvoren do 1. aprila 2014. godine.

“Diskriminacija je značajan problem sa kojim se romska zajednica susreće, njenim članovima otežava pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i poslovima. Ovo je sistemski problem”, rekla je Sumeja Tulić, programski ofiser Civil Rights Defenders za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

Dodala je da je samo ime konkursa ”Pod istim krovom” suština projekta, a cilj je pokazati da svi dijele zajedničku budućnost u BiH, nezavisno od nacionalnog i etničkog porijekla.

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) o romskoj populaciji 2011 – 2012. u BiH provelo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI BiH) u saradnji s Agencijom za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS).

Istraživanje je, između ostalog, pokazalo da polovina romske djece koja su dovoljno stara da se upišu u osnovnu školu pohađa prvi razred (47 procenata), da osnovnu školu pohađa više od dvije trećine romske djece odgovarajućeg uzrasta (69 procenata), a među osobama u dobi od 15 do 24 godine pismeno je više muškaraca (90 procenata), nego žena (69 procenata).

Romi se smatraju jednom od najviše diskriminiranih i jednom od najugroženijih zajednica u BiH i bh. društvo, ali bh. institucije na svim nivoima trebaju uraditi više za uklanjanje diskriminatornih praksi spram Roma u svakodnevnom životu i na poboljšanju njihove vidljivosti u društvu, kao i poboljšanju njihovih životnih uvjeta, saopćili su organizatori.

Posted by on 2014-03-17. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login