Godišnja konferencija CIMAM-a u Sarajevu

Ars AeviGrupa od 50 direktora i kustosa najuglednijih muzeja svijeta sastat će se 16. novembra prvi put u historiji na sesiji godišnje konferencije CIMAM-a u Sarajevu da bi stekli znanja o savremenoj umjetnosti u BiH.

U zvaničnom fokusu programa je Kolekcija Ars Aevi, koja je pozvana da bude partner CIMAM-a i domaćin konferencije u Sarajevu, saopćeno je iz Ars Aevija.

U programu će biti predstavljene djelatnosti Ars Aevija, SCCA Sarajevo, Umjetničke galerija BiH, CKA Charlama, Galerije Collegium artisticum, SCCA nagrade “Zvono”, Centara za savremenu umjetnost “AbArt” iz Mostara i “Protok” iz Prijedora.

Među učesnicima su i predstavnici MACBA Barcelona, Moderne galerije Ljubljana, Museum of Contemporary Art Chicago, Museum of Conteporary Art Sydney, Centre Georges Pompidou Paris, Museum of Contemporary Art Tokyo, Moderna Museet Stockholm, Tate Modern London, Jeu de Paume Pariz, Singapore Art Museum, Jorge Vargas Musem Manila, Istanbul Museum of Modern Art.

Njihov dolazak programski je dio godišnje konferencije svjetske organizacije muzeja i kolekcija savremene umjetnosti CIMAM koja će ove godine biti održana u Ljubljani, Zagrebu i Sarajevu.

Na poziv CIMAM-a, bh. partner ove organizacije je Ars Aevi – Muzej savremene umjetnosti Sarajevo, dok su partneri u Sloveniji i Zagrebu Moderna galerija Ljubljana i Muzej suvremene umjetnosti Zagreb.

Zvanična tema u fokusu u Sarajevu, koja će biti obrađena kao studija slučaja, jest Kolekcija Ars Aevi, koja će biti sagledana iz ugla problematike ovogodišnje konferencije naslovljene “Muzeji i grad”.

Ovo je prvi put u historiji da ICOM, a time i CIMAM, organizira program širokog internacionalnog formata u BiH, ali i prvi put da se format ovog skupa ostvaruje u balkanskom prostoru.

Teme koje će učesnici konferencije razmatrati od globalnog su značaja i razmatraju odnose muzeja i zajednica u kojima se nalaze, mjesta na kojem umjetnost nastaje i predstavlja se, veze muzeja i grada i uloge muzeja u gradu, sagledavajući pri tome muzeološke, historijske, kulturološke, sociološke i političko-ekonomske aspekte ovog odnosa.

Od posebnog interesa za učesnike konferencije bit će nove forme muzeja koje su nastale kao produkt specifičnosti lokalnih konteksta i koje nude nove koncepte muzeja savremene umjetnosti.

Predmet promišljanja bit će i problem privatizacije u javnoj sferi u kontekstu činjenice da neoliberalni ekonomski principi agresivno napadaju muzejske institucije tražeći od njih transformaciju kroz preuzimanje uloge generatora prihoda, koja može pomoći razvoju ovih institucija, ali i narušiti njihovu suštinu.

Posjeta CIMAM-a jedinstvena je prilika da BiH predstavi dostignuća i društveni status svoje umjetnosti i umjetnika, ali i da profesionalci iz oblasti savremene umjetnosti iz BiH predstave platformu na kojoj se mogu otvoriti novi oblici saradnje s vodećim protagonistima u globalnim kretanjima savremene umjetnosti.

Posted by on 2011-10-18. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login