AS GROUP vlasnik 91,7 posto dionica Klasa

Klas

Klas

Nakon što je u martu 2014. godine AS d.o.o. Jelah pokrenuo postupak za objavljivanje tender – ponude, kako nalaže Zakon o tržištu vrijednosnih papira, za otkup preostalih do 100 posto dionica kompanije Klas d.d. Sarajevo, ta kompanija je po okončanju postupka postala vlasnik ukupno 91,7 posto dionica Klasa.

Tender je bio raspisan za preostalih 3.218.186 dionica, što procentualno iznosi 36,8161 posto, i to po cijeni od 6,40 KM, a po kojoj je kupljeno prethodnih 63 posto dionica.

Ponudu je prihvatilo 85 dioničara, koji su ukupno raspolagali sa 1.454.685 dionica Klasa, a što čini 28,5 posto od ukupnog broja dionica te kompanije.

Ranijim kupovinama dionica Klasa na Sarajevskoj berzi od Sarajevske pivare i ZIF-a Naprijed Sarajevo, AS GROUP iz Tešnja postao je većinski vlasnik kompanije Klas d.d. Sarajevo sa ukupno 63 posto (63,1839 posto) dionica.

Sa novih 28,5 posto dionica AS GROUP je povećao udio vlasništva u toj kompaniji na 91,7 posto dionica, saopćeno je iz Klasa.

Posted by on 2014-06-17. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login