Gubitak ruske Optima grupe u BiH premašio pola milijarde evra

Bosanski Brod, rafinerija

Bosanski Brod, rafinerija

Gubitak Optima grupe koja je u vlasništvu ruske kompanije Njeftegazinkora premašio je pola milijarde evra. Grupa je i prošlu godinu završila sa gubitkom kao i kompanije u njenom Vlasništvu, Rafinerija nafte u Brodu i Rafinerija ulja Modriča.

Ekonomsiti ističu da vlasti u Republici Srpskoj (RS) godinama tolerišu propadanje naftne industrije i da je vrijeme da se ispita poslovanje ruske kompanije.

Prihodi Optima grupe u prošloj godini iznosili su oko 428 miliona evra dok su rashodi bili oko 458 miliona.

Iako je ruska kompanija uspjela prošle godine smanjiti gubitak u odnosu na 2016. za 84 miliona evra, to nije bilo dovoljno za pozitivan finansijski izvještaj, pa je tako prikazan gubitak od oko 30 miliona evra, a time je akumulirani gubitak narastao na vrtoglavih 514 miliona evra.

Traba napomenuti i da Optima grupa po osnovu kratkoročnih i dugoročnih obaveza duguje više od 600 miliona evra.

Katastrofalna situacija je i kada su u pitanju ostale kompanije u okviru Optima grupe.

Tako Rafinerija nafte Brod ima tržišnu vrijednost od mizernih 225 hiljada evra a prema posljednjem finansijskom izvještaju, akumulirani gubitak iznosi enormnih 306 miliona evra.

Rafinerija ulja Modriča ima akumulirani gubitak od gotovo 27 miliona evra, a prema mišljenju revizora iz posljednjeg revizorskog izvještaja, nastavak njenog poslovanje se dovodi u pitanje te se upozorava da rafinerija ima značajne transakcije sa povezanim pravnim licima što može dovesti do negativnog tumačenja od strane poreskih organa u vezi sa transfernim cijenama.

Za ekonomistu Gorana Radivojca, indikativno je da se gomilaju astronomski dugovi iako se radi o visoko profitabilnoj djelatnosti i to da se većina dugovanja odnosi na povezana pravna lica.

“Što se tiče transfernih cijena i međusobnih odnosa imali smo na Rudniku Ljubija situaciju gdje se angažovala Poreska uprava RS-a da vidi šta se tu dešava da se kojim slučajem tu ne radi o prelijevanju po transfernim cijenama i izbjegavanja dobiti. Očekujem da se, po tom principu po kojem su se angažovali u Ljubiji, angažuju i u ovom slučaju”, pojašnjava Radivojac.

Urednik portala Capital.ba Siniša Vukelić kaže da je ukupni gubitak Optima grupe gotovo veći od budžeta RS-a. I pored toga kaže imaju povlašten položaj kod entitetskih vlasti.

“Poreska uprava RS-a očigledno dosta toleriše jedno takvo srljanje u više od milijardu maraka (500 miliona evra) gubitka. Postavlja se pitanje njihove održivosti, a moram posjetiti i da su im tolerisali i čekali godinama, donosili nova rješenja o odlaganju poreskih obaveza koja su bila negdje oko 70 miliona evra koje su oni bili obavezni izmiriti odmah kad su kupili rafineriju nafte u Brodu”, kaže Vukelić.

Dodaje da im se toleriše i neispunjavanje obaveza iz privatizacionog ugovora.

“Gdje su trabali na primjer da naprave produktovod između Rafinerije nafte u Brodu i Rafinerije ulja u Modriči. Zatim su trebali izvršiti dodatna ulaganja koja nikada nisu ispunili. Takođe im je tolerisano kršenje osnovne odredbe Zakona o privatizaciji naftne industrije a to je da Rafinerija nafte zadrži osnovnu djelatnost a to je proizvodnja i prodaja naftnih derivata. Rafinerija nafte sada samo radi uslužnu preradu a ne klasičnu proizvodnju i prodaje Optima grupi”, ističe Vukelić.

Ekonomista Siniša Pepić od 2011. do 2014. bio je stručni konsultant Zarubežnjefta i zamjenik generalnog direktora Rafinerije ulja Modriča.

On kaže da su se tada planovi zasnivali na komercijalnim osnovama ali ništa od toga nije ispunjeno, pa tako Rafinerija u Brodu niti prerađuje dovoljno nafte da bi bila rentabilna niti ima mogućnost jeftinog transporta, jer je iz privatizacionog ugovora izbačena odredba o izgradnji 40 kilometara pruge koja bi povezala Brod sa mrežom Željeznica Republike Srpske i time rješio logističke probleme.

“Rafinerija brod da bi bila na nuli morala bi da preradi tri miliona tona nafte godišnje a ona je sada, mislim, ispod milion tona. Ali čak i da se proizvede tih tri miliona godišnje Rafinerija brod nije povezana željeznicom sa mrežom Željeznica RS-a, Sava nije plovna tako da barže takođe otpadaju kao opcija i kada se prevede tih hipotetičkih tri miliona tona na cisterne to je da nekih 500 cisterni bude natočeno i otpremljeno iz rafinerije brod svaki dan što je i logistički i fizički nemoguće izvesti. To sve govori u prilog tome da je projekat naftne industrije RS-a sve manje komercijalan a sve više politički projekat”, smatra Siniša Pepić.

Iz Optima grupe nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa (RSE) o razlozima lošeg poslovanja, niti su potvrdili ali ni opovrgli mogućnost povlačenja sa tržišta.

Kako gledaju na poslovanje naftne industrije nisu rekli RSE ni iz entitetske Vlade, a zaćutali su i u Ministarstvu industrije energetike i rudarstva.

Prema podacima koje je RSE dostavila Poreska uprava RS-a, Optima grupa, Rafinerije u Brodu i Modriči ali i maloprodajni lanac Nestro petrol nemaju poreskih dugovanja.

Posted by on 2018-06-02. Filed under Bosanski Brod, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login