Hiljade žrtava iz BiH bliže pravdi

SudOrganizacija TRIAL, koja se bori da stavi zakon u službu žrtava međunarodnih zločina (genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina, torture i prisilnog nestanka), pozdravila je potez Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je po hitnom postupku usvojila važne izmjene Krivičnog zakona.

Ovim izmjenama vezanim za zločine mučenja, prisilnog nestanka i ratnog silovanja Krivični zakon će omogućiti efikasniju borbu protiv nekažnjivosti, te će omogućiti pravdu i priznanje hiljadama žrtava širom zemlje, navode u TRIAL-u.

Krivični zakon uvodi prisilni nestanak kao krivično djelo i pruža jasniju definiciju mučenja, proširuje opseg osoba koje će biti krivično odgovorne za teške povrede ljudskih prava i predviđa kazne shodno težini počinjenih krivičnih djela.

Ovaj set izmjena je odlučujući podsticaj ka unapređenju procesuiranja odgovornih, ne samo za zločine počinjene tokom rata u BiH 1992-1995. već i za buduće zločine, smatraju u TRIAL-u.

„Ovo je značajan trenutak za BiH, koja je državni Krivični zakon konačno uskladila sa međunarodnim standardima kada je riječ o zločinu silovanja počinjenog u ratu, kao i zločinu mučenja i prisilnog nestanka. Time se smanjuje prostor za nekažnjivost u vezi sa već počinjenim zločinima, ali i prevenira buduće počinjenje“, izjavila je TRIAL-ova pravna savjetnica Adrijana Hanušić.

Jasnija definicija mučenja

Ova organizacija je u proteklim godinama domaćoj i stranoj javnosti, kao i domaćim i međunarodnim institucijama ukazivala na probleme postojećeg Krivičnog zakona kada je riječ o zločinima genocida, mučenja, prisilnog nestanka i ratnim zločinima.

Iz TRIAL-a su tražili da BiH jasnije definira mučenje i uvede teže sankcije za počinioce, kao i da izmijeni definiciju zločina silovanja počinjenog kao zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin protiv civilnog stanovništva ukidanjem upotrebe sile ili prijetnje silom prema žrtvi ili njoj bliskoj osobi kao elementa ovog krivičnog djela.

Također, zalagali su se da se prisilni nestanak treba predvidjeti kao poseban zločin.

„Nakon godina zagovaranja da se promoviše poštivanje ljudskih prava u našoj zemlji, državni službenici su konačno poduzeli konkretne korake. Mi podržavamo njihov pomak i pozivamo ih da i dalje podržavaju vladavinu prava, posebno u slučajevima koji se odnose na ratne zločine, tako da možemo spriječiti nekažnjivosti počinitelja“, ističe Selma Korjenić, TRIAL-ova koordinatorica programa za podršku preživjelima seksualnog nasilja u ratu.

Posted by on 2015-05-23. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login