Info dan o stipendijama Vlade SAD-a u Mostaru i Sarajevu

Info danU sklopu redovne informativne kampanje, koju organiziraju predstavnici Američke ambasade, Odjel za odnose s javnošću, 21. maja (ponedjeljak) u 14,00 sati, u Sali za sastanke na prvom spratu Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i 24. maja (četvrtak) u 11,00 sati, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održat će se informativna sjednica o temi bilateralnih programa akademskih razmjena koje nudi Američka vlada putem State Departmenta za akademsku 2013/14. godinu.

Sve ponuđene programe u potpunosti finansira Američka vlada putem svog Ministarstva za obrazovanje i kulturu.

Trenutno je otvoren konkurs za sljedeće akademske programe i stipendije Američke vlade za akademsku 2013/2014. godinu:

Fulbright Student Program – stipendija namijenjena mlađim nastavnim kadrovima (prema godinama radnog iskustva), koji trenutno rade na izradi svojih magistarskih ili doktorskih radova u BiH. Stipendija omogućava jednogodišnji istraživački rad s ciljem stjecanja zvanja magistra ili doktora nauka nakon povratka u BiH;

Fulbright Scholar Program – stipendija namijenjena iskusnim profesorima univerziteta u BiH koji već posjeduju zvanje doktora nauka;

Hubert H. Humphrey Program – jednogodišnja stipendija za profesionalno usavršavanje sa akademskog i praktičnog aspekta za sve koji kroz svoj svakodnevni rad doprinose jačanju službi od javnog značaja kroz rad u privatnom i javnom sektoru;

Junior Faculty Development Program (JFDP) – stipendija namijenjena profesorima, asistentima i saradnicima koji rade na univerzitetima, a pruža mogućnost da se okušaju u direktnom nastavnom procesu, kao i izradi nastavnih planova na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj program za Ambasadu administrira Američko vijeće (American Councils);

Study of the United States Institutes for Scholars (SUSI) – stipendije namijenjene univerzitetskim predavačima kroz učešće u kratkim ljetnim institutima izučavanja Sjedinjenih Američkih Država koji predstavljaju jedan intenzivan postdiplomski akademski program sa uključenim studijskim putovanjima, čija je svrha da se međunarodnim univerzitetskim predavačima i drugim naučnicima pruži mogućnost da prodube svoje razumijevanje američkog društva, kulture i institucija. Ambasada poziva i preporučuje učesnike za ovaj program;

Youth Exchange and Study Program (YES) – „YES“ je jednogodišnja stipendija Američke vlade koja omogućava da deset srednjoškolaca iz BiH pohađaju američke srednje škole i žive u američkim porodicama. „YES“ stipendija za srednjoškolce predstavlja jedinstven način za mlade ljude da uče o američkoj kulturi i Americi, te u isto vrijeme pomažu u educiranju Amerikanaca o kulturi i zemlji iz koje dolaze;

English Teacher Professional Development Distance Learning Program (E-Teacher) – pruža mogućnost nastavnicima i profesorima engleskog jezika da putem interneta odslušaju i završe jedan od sedam ponuđenih predmeta na postdiplomskim studijima univerziteta u Marylandu ili Oregonu. Ponuđeni predmeti se bave tematikom specijalizacije predavanja engleskog kao stranog jezika. Predmet na postdiplomskim studijima traje 10 sedmica i počinje u jesenjem, zimskom, proljetnom i ljetnom semestru.

Posted by on 2012-05-21. Filed under Mostar, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login