Izbor najdemokratičnije škole u BiH

škola, BiHObrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas i Ured za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BiH organizirali su u subotu u Sarajevu obuku o novom obrazovnom programu “Izbor najdemokratičnije škole u BiH”.

Civitas već 15 godina radi na institucionalizaciji, praćenju i unapređenju obrazovanja za demokratiju i ljudska prava, a ovaj program ima za cilj da sadržajima, smjernicama i kriterijima osigura široku provedbu demokratskih vrijednosti, principa i prakse u cijeloj školi.

Između ostalog, to podrazumijeva da škole, učesnice projekta, omoguće značajniju saradnju i otvorenost prema lokalnoj zajednici i roditeljima, kako bi se uključili u proces razvoja škole.

Kako kažu u Civitasu demokratska škola ima jasnu misiju, visoka očekivanja i instruktivno rukovodstvo, otvorena je za saradnju s roditeljima i zajednicom, a podstiče i uključivanje učenika i roditelja u sve segmente rada škole.

Na otvaranju današnjeg skupa Sandra Sladaković, izvršna direktorica CIVITAS-a istakla je da se demokratska kultura škole može postići samo zajedničkim radom učenika, nastavnika, roditelja i uprave škole, a demokratska škola otvorena je prema zajednici te svoje učenike priprema za tržište rada i život u demokratskom društvu.

Sladaković je istaknula da su istraživanja pokazala da škole koje njeguju i odgajaju učenike u duhu poštivanja ljudskih prava i sloboda imaju smanjenu stopu kriminala, njeguju ekonomski razvoj i zdravu životu okolinu.

Dodala je da su zalaganje za ljudska prava, zaštita prava manjina, naglašavanje koncepta odgovornosti unutar demokratskog života ključni segmenti obrazovanja novih generacija za život u demokratiji.

Šef Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BiH Thomas E Mesa u svom je govoru kazao da su nove mlade generacije nositelji svih društvenih i političkih promjena, da su oni odgovorni za ekonomski razvoj svojih zajednica te da je škola mjesto gdje tu svoju građansku ulogu trebaju vježbati.

Naglasio je da učestvovanjem u donošenju odluka unutar razreda i u školi, učenici vježbaju svoje buduće učestvovanje u političkom, društvenom i ekonomskom životu zajednice.

Današnjoj obuci u Sarajevu prisustvuje više od 300 učenika, nastavnika i roditelja iz cijele BiH, dok će u implementaciju projekta biti uključeno 58 škola.

Posted by on 2012-03-18. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login