Izraditi planove odbrane od poplava

poplava, BiHFederalni štab civilne zaštite donio je na sjednici naredbu kojom se zadužuju kantonalna ministarstva i institucije da pristupe provođenju operativnih mjera odbrane od poplava za područja uz površinske vode druge kategorije.

Zadužuju se i kantonalni štabovi civilne zaštite i općinski štabovi civilne zaštite da provode operativne mjere odbrane od poplava u skladu s kantonalnim operativnim planovima odbrane od poplava.

Na sjednici je donesen i zaključak kojim se zadužuju vlade kantona i nadležni kantonalni organi, ali i kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite da odmah preduzmu aktivnosti na ažuriranju svojih planova odbrane od poplava.

Nadležni organi u kantonima u kojima ne postoje planovi zaštite od poplava zaduženi su da pristupe izradi takvih planova, utvrde preventivne mjere zaštite od poplava i odmah preduzmu mjere na provođenju tih mjera.

Kako stoji u zaključku Federalnog štaba civilne zaštite, u pripremi donošenja planova i njihovom ažuriranju, planiranju i provođenju preventivnih mjera potrebno je koristiti dokumenta Federalnog plana za zaštitu i spašavanje, kao i GOP-a te drugih dokumenata agencija vodnih područja rijeke Save i Jadranskog mora.

O poduzetim mjerama iz ove naredbe i zaključka nadležni su dužni izvijestiti Federalni štab civilne zaštite najdalje do 26. februara.

Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, a na osnovu Zakona o vodama, agencije za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora zadužene su da, u cilju osiguranja provođenja mjera utvrđenih u Federalnom operativnom planu (FOP) upoznaju nadležne kantonalne organe s površinama i naseljima unutar plavnih područja na vodotocima prve kategorije na svom vodnom području, koja mogu biti ugrožena u narednom periodu.

Obzirom da Agencija za vodno područje Jadranskog mora nije dostavila tražene podatke iz ove naredbe, Federalni štab civilne zaštite donio zaključak da se od Agencije zatraži da u roku od 24 sata dostavi svim kantonalnim ministarstvima na svom području informaciju o poplavnim područjima i naseljima koja mogu biti predmet poplave voda prve kategorije i proslijede je Federalnom štabu civilne zaštite, saopćeno je iz tog štaba.

Posted by on 2012-02-22. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login