Jahorina: Sedmi forum o zapošljavanju mladih

forum o zapošljavanju mladihNa Jahorini će danas biti održan sedmi forum o zapošljavanju mladih “Garancija za mlade”, u organizaciji Projekta zapošljavanja mladih i uz podršku Vlade Švicarske.

Na forumu će biti predstavljeni rezultati Projekta zapošljavanja mladih lokalnih inicijativa – pilot programa kroz koji je u 2014. godini 13 nevladinih organizacija, u partnerstvu sa javnim službama za zapošljavanje, osiguralo zaposlenje za 120 mladih.

Na forumu će učestvovati predstavnici lokalnih institucija, poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nevladinih organizacija, međunarodnih donatora i mladih.

Tema skupa je kreiranje prilika za zapošljavanje mladih, a zadatak definisanje načina podrške mladima, po ugledu na program “Garancija za mlade”.

Ovim programom zemlje Evropske unije su se obavezale da će u najkraćem mogućem roku od prijave mlade nezaposlene osobe na evidenciju javne službe za zapošljavanje obezbijediti kvalitetnu priliku za zaposlenje, obuku ili nastavak školovanja.

Forum će, predstavljanjem uspješnih modela, pokušati da odgovori na pitanja: Da li je realizacija ovakvog programa moguća u bh. uslovima, koji resursi nedostaju za njegovu realizaciju, kako nedostajuće resurse razviti i kako u ovom procesu osigurati posvećenost, angažman i koordinisano djelovanje različitih aktera?

Projekat zapošljavanja mladih do sada je pomogao zapošljavanje tri hiljade ljudi.

Posted by on 2015-03-12. Filed under Pale, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login