Jajce: “Ljetna škola stećaka”

stećakU Jajcu ćje započela otvorena “Ljetna škola stećaka”, u organizaciji Javne ustanove Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, uz pokroviteljstvo načelnika Općine Jajce Edina Hozana.

U okviru “Ljetne škole” bit će razrađeno deset tematskih cjelina, historiografska dekonstrukcija: “Čiji su naši stećci?”, ukrasni motivi, figuralne kompozicije, estetika i simbolizam umjetnosti stećaka, epitafi – “Knjiga života”, umijeće umiranja: individualizacija i humanizacija smrti, nekropole – “Gradovi mrtvih”, te zone rasprostiranja stećaka i klesarske škole s posebnim osvrtom na najnovije rezultate istraživanja stećaka u okolini Jajca.

Jedna od tema bit će i “Bosanska škola smrti: interkonfesionalnost stećaka”, te nominacija stećaka na listu Svjetske baštine UNESCO-a.

Predavač će biti dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, profesor Dubravko Lovrenović.

Predavanja će trajati do 26. augusta, od 11.00 do 13.00 sati.

Posted by on 2014-08-20. Filed under Jajce, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login