Javni konkurs opštine Novi Grad za dodjelu sportskih stipendija

 

Novi Grad

Novi Grad

Opština Novi Grad raspisuje Javni konkurs za dodjelu najmanje 3 stipendije mladim sportistima u 2013.godini.

USLOVI KONKURSA

Lice koje konkuriše za sportsku stipendiju treba da ispunjava sledeće uslove:

Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
Da ima najviše 18 (osamnaest) godina, ili navršava punih 18 (osamnaest) godina života u godini za koju konkuriše za stipendiju,
Da je član registrovanog sportskog kluba koji egzistira na području opštine Novi Grad,
Da ima prebivalište na području opštine Novi Grad,
Da ne prima sportsku stipendiju po drugom osnovu,
Da je u toku 2012. godine osvajalo trofeje, medalje, odnosno prva mjesta u pojedinačnim nastupima ili sa klubom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kao dokaz ispunjavanja gornjih uslova kandidati prilažu odgovarajuće javne isprave i to:

Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz MK rođenih,
Dokaz o prebivalištu-prijava iz CIPS-a,
Potvrda da su članovi registrovanog sportskog kluba koji egzistira na području opštine Novi Grad,
Ovjerena kopija sportske legitimacije,
Potvrda o osvojenim trofejima pojedinca ili kluba za koji nastupa, najbolji pojedinac tog kluba ovjerena od strane nadležnog sportskog saveza,
Ovjerena izjava da ne primaju sportsku stipendiju po drugom osnovu.

ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA

Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter br. 3 Info pulta Administrativne službe opštine Novi Grad, lično ili na adresu:
OPŠTINA NOVI GRAD
Ul. PETRA KOČIĆA br.2
79220 NOVI GRAD
„ZA KONKURS ZA SPORTSKE STIPENDIJE“

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće biti razmatrani.

ZAVRŠNE ODREDBE

Broj stipendija koje će se dodjeliti može biti korigovan ukoliko broj zahtjeva za stipendije bude manji, odnosno veći od predviđenog.

Ovaj Konkurs biće objavljen na oglasnoj tabli opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com

Posted by on 2013-03-18. Filed under Novi grad (Bosanski Novi), Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login