Javni poziv za dodjelu Nagrade Općine Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh

Tuzla

Tuzla

Na osnovu člana 10. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta općine Tuzla za namjene iz oblasti društvenih djelatnosti („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 01/12), Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla dana 02.04.2013. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
Za dodjelu Nagrade Općine Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh

I.  Predmet javnog poziva

Javnim pozivom prikupljaju se prijave redovnih učenika i studenata sa područja općine Tuzla koji su ostvarili nadprosječan uspjeh u školovanju i na međunarodnim takmičenjima u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i drugih društvenih djelatnosti a u skladu sa Odlukom o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Općine Tuzla za namjene iz oblasti društvenih djelatnosti.

II.  Pravo učešća

Na Javni poziv mogu se prijaviti  redovni učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

Opći uslovi:

da su državljani Bosne i Hercegovine
da imaju stalno mjesto prebivališta na području općine Tuzla

Posebni uslovi:

da su redovni učenici srednje škole, odnosno, redovni studenti koji su ostvarili nadprosječne rezultate u učenju ili na međunarodnom takmičenju iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i drugih društvenih djelatnosti, u prethodnoj školskoj /takmičarskoj godini u pojedinačnoj konkurenciji

Natprosječnim rezultatom, smatra se:

a) za učenike srednjih škola – odluka o proglašenju za učenika
generacije srednje škole,
b) za redovne studente – ostvarena prosječna ocjena u prethodnoj
školskoj godini, najmanje 9,5,
c) za učenike i studente – osvojeno jedno od prva tri mjesta na zvaničnim
međunarodnim takmičenjima u oblasti nauke, kulture i drugih društvenih djelatnosti,
d) za sportiste – Odluka Sportskog saveza općine Tuzla o proglašenju za
najuspješnije sportiste u kategoriji seniora u prethodnoj godini,
uključujući i najuspješnijeg sportistu invalida.

III.  Način prijavljivanja

Prijave na Javni poziv podnose se na prijavnom obrascu kojeg je propisala Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla.

Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranici Općine Tuzla www.tuzla.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala Općine Tuzla).

Uz popunjen prijavni obrazac podnosilac treba priložiti slijedeće:

uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca
prijavu prebivališta CIPS-a
za učenike srednjih škola – Odluku  o proglašenju za učenika generacije srednje škole(original ili ovjerena kopija)
za redovne studente – uvjerenje o ostvarenom prosječnoj ocjeni u prethodnoj školskoj godini – najmanje 9,5 (original ili ovjerena kopija)
za učenike i studente – dokaz o osvojenom jednom od prva tri mjesta na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u oblasti nauke, kulture i drugih društvenih djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
za kandidate u oblasti sporta u pojedinačnoj konkurenciji – Odluka Sportskog saveza općine Tuzla o proglašenju za najuspješnije sportiste u kategoriji seniora u prethodnoj godini, uključujući i najuspješnijeg sportistu invalida.

IV. Podnošenje prijava

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem Centra za pružanje usluga građanima (Šalter sala Općine Tuzla) ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA TUZLA
Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti
Ul. ZAVNOBIH-a broj 11 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Sa obaveznom naznakom „Ne otvarati – po Javnom pozivu za dodjelu Nagrade Općine Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh“

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja, odnosno do 17.04.2013. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Program raspodjele sredstava objavljuje se na zvaničnoj web stranici Općine Tuzla (www.tuzla.ba).

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Općine Tuzla direktno ili putem telefona 035/307-412.

Posted by on 2013-04-14. Filed under Tuzla, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login