Kalender: Sufinansiranje najveći problem za veće učešće u Kreativnoj Evropi

Kreativna EvropaEU info centar u Bosni i Hercegovini i Desk Kreativna Evropa BiH organizirali su danas u Sarajevu prezentaciju namijenjenu medijima i institucijama/organizacijama iz sektora kulture, čiji je cilj prenošenje praktičnih znanja iz oblasti kulture da bi se ojačali kapaciteti za medijsko izvještavanje i pisanje uspješnih aplikacija za EU program Kreativna Evropa.

Događaj je ujedno bio i praktična i konkretna prilika za upoznavanje o pozivima u okviru programa, koje je prezentirala voditeljica Deska Kreativna Evropa BiH Aida Kalender.

Podsjetila je na ulazak BiH u program Kreativna Evropa u julu 2014. te napomenula da ovaj program traje do 2020. godine.

Također je istakla da je potpisivanjem sporazuma s EU o pristupanju programu te uspostavom Deska za Kreativnu Evropu, BiH ispunila dva od tri osnovna preduslova za uspješno učešće u EU programima, dok pitanje trećeg uslova – formiranje fonda za kofinansiranje projekata nije riješeno.

Zbog specifičnog političkog uređenja u BiH je traženo da budu formirane dvije kancelarije Deska Kreativne Evrope, jedna u Banjoj Luci i druga u Sarajevu, a koje pokrivaju dva potprograma – Media u Banjoj Luci te Kultura u Sarajevu.

Iskustva iz okruženja pokazala su značaj uspostave mehanizama sufinansiranja na nacionalnim nivoima, što su pokazale Slovenija, Hrvatska i Srbija.

– Sufinansiranje je najveći problem za veće učešće bosanskohercegovačkih organizacija u programu Kreativna Evropa – istakla je Kalender, dodajući da prilikom apliciranja za projekte javne institucije imaju malu prednost, jer su već na budžetu države.

Ukazala je na činjenicu da je ovaj program možda više kreiran za neke veće i bogatije zemlje, kao što su Njemačka, Francuska, Italija, dok je BiH, kao i većina balkanskih zemalja, manje zastupljena. Međutim, kako je rekla, primjer Slovenije pokazuje da su njihov desk i sektor kulture zaista povećali svoje kapacitete i povukli milionska sredstva iz programa Kreativna Evropa.

Navela je četiri primjera uspješnih praksi organizacija u BiH koje su uspjele povući finansijska sredstva programa, a to su nevladina organizacija “Zvrk”, Sarajevska filharmonija, Sarajevski ratni teatar (SARTR) i Festival MESS te najavila dva predstojeća konkursa, i to konkurs za književne prijevode početkom maja i najvažniji konkurs za kulturni sektor – konkurs za projekte kulturne saradnje, koji bi trebao biti objavljen tokom jula.

Istakla je osnovne programske prioritete, i to mobilnost umjetnika i njihovih djela unutar teritorije EU, razvoj publike, koji podrazumijeva približavanje publike koja nije redovan konzument kulturnih programa te jačanje kapaciteta organizacija-aplikanata.

– Svi koji apliciraju za neki projekt trebali bi se dotaći ovih prioriteta – podvukla je Kalender, uz napomenu da najveći dio sredstava bude povučen u potprogramu Media (oko 70 posto).

Pojasnila je da unutar potprograma Kultura postoje četiri kategorije na koje se organizacije iz BH mogu prijaviti, a to su projekti kulturne saradnje, književni prijevodi te evropske platforme i evropske mreže, uz napomenu da su prve dvije za BiH značajnije.

Kao najbitniju stvar u vezi sa samim projektom za koji neka organizacija aplicira izdvojila je inovaciju, što znači da se kroz program Kreativne Evrope ne može aplicirati za finansiranje redovnih aktivnosti ili aktivnosti.

– Ključna stvar je da se pokaže inovacija ili novost, pomjeranje u odnosu na trenutno stanje koje će se postići kroz neki projekt – naglasila je voditeljica Kreativne Evrope BiH, dodajući da je, osim toga, ovaj program forsira eksperimentiranje, otvorenost i održivost projekta.

Posted by on 2017-04-26. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login