Konkurs Helsinškog parlamenta građana Banja Luka za dodjelu stipendija za izradu master ili doktorskog rada

Banja Luka

Banja Luka

Helsinški parlament građana Banja Luka raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija studentima/icama visokoškolskih ustanova u BiH
za izradu master ili doktorskog rada na temu rodne ravnopravnosti

I

Opšti uslovi za dodjelu stipendije

Za dodjelu stipendije Helsinškog parlamenta građana mogu konkurisati studenti/ice:

koji/e su državljani BiH,
kojima je odobrena teza master ili doktorskog  rada na temu ravnopravnosti polova.

II

Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija je dostupan na web stranicama www.hcabl.org i www.zenskastranapolitike.hcabl.org ili u prostorijama Helsinškog parlamenta građana u ulici Miše Strupara 68, 78 000 Banja Luka.

III

Uz popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija podnosioci prijave su obavezni dostaviti i:

kopiju lične karte,
kopiju prve stranice indeksa,
ovjerenu potvrdu o prijavljivanju  master ili doktorske teze,
kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

IV

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu: Helsinški parlament građana Banja Luka, Miše Stupara 68, 78 000 Banja Luka ili na e-mail: vstojanovic@hcabl.org ili zumicevic@hcabl.org.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

V

Obaveza studenata/ica koji dobiju stipendiju biće da kopiju master ili doktorskog rada, nakon odbrane, dostave Helsinškom parlamentu građana.

VI

Iznosi stipendija koje dodjeljuje Helsinški paralament građana su od 440,00 KM do 880,00 KM.

VII

Konkurs ostaje otvoren do 1.6.2013. godine, a imena kandidata/kinja koji su dobili stipendije biće objavljena na web stranicama www.hcabl.org i www.zenskastranapolitike.hcabl.org

Dodjela stipendije studentima/icama visokoškolskih ustanova u BiH za izradu master ili doktorskog rada na temu rodne ravnopravnosti je dio aktivnosti projekta Ženska strana politike koju finansira Fondacija Instituta  otvoreno društvo.

Posted by on 2013-02-14. Filed under Banja Luka, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login