Konkurs opštine Nevesinje za dodjelu stipendija redovnim studentima

Nevesinje

Nevesinje

Na osnovu člana 3 Odluke o stipendiranju 60 redovnih studenata u školskoj 2012/2013. godini broj 02/012.10-310/12 od 11.12.2012. godine, Načelnik opštine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 60 stipendija redovnim studentima u školskoj
2012/2013. godini

I  Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji nisu korisnici stipendije kod drugih davalaca.

II Studenti iz kategorija porodica poginulih i nestalih boraca, studenti bez oba roditelja kao i jedan student iz porodica sa tri i više studenata i jedan student iz porodica sa četvoro i više djece stipendiraju se neovisno od niže navedenih kriterija.

III  Kriteriji za dodjelu stipendija:

STUDENTI BEZ RODITELjSKOG STARANjA…………. 10 bodova
STUDENTI IZ PORODICA RVI OD I DO IV KATEGORIJE…… 10 bodova
STUDENTI IZ PORODICE CIVULNE ŽRTVE RATA……… 5 bodova
PRIMANjA PO ČLANU DOMAĆINSTVA:
– Bez primanja i korisnici stalne novčane pomoći………………… 8 bodova
– Primanja do 50 KM po članu domaćinstva ………………….. 7 bodova
– Primanja od 51 KM do 100 KM po članu domaćinstva ……………. 6 bodova
– Primanja od 101 KM do 150 KM po članu domaćinstva …………… 5 bodova
– Primanja od 151 KM do 200 KM po članu domaćinstva …………… 4 boda
– Primanja od 201 KM do 250 KM po članu domaćinstva …………… 3 boda
– Primanja od 251 KM do 300 KM po članu domaćinstva …………… 2 boda
– Primanja iznad 300 KM po članu domaćinstva ………………………. 1 bod
PROSJEK OCJENA:
– Prosjek svih ocjena do 7 …………………………………………………………… 1 bod
– Prosjek svih ocjena od 7 do 8 ……………………………………………………. 3 boda
– Prosjek svih ocjena od 8 do 9 ……………………………………………………. 6 bodova
– Prosjek svih ocjena iznad 9 ………………………………………………………. 8 bodova
STUDENTI IZ ČIJE PORODICE STUDIRA JOŠ 1 STUDENT
(PORODICE SA DVA STUDENTA)………………………………………….. 5 bodova
GODINE STUDIJA:
– Prva godina …………………………………………………………………………… 1 bod
– Druga godina ………………………………………………………………………….. 2 boda
– Treća godina ………………………………………………………………………….. 3 boda
– Četvrta godina ………………………………………………………………………. 4 boda
– Peta godina i apsolventi ……………………………………………………… 5 bodova

IV Potrebna dokumentacija:

Uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta,
Rješenje o porodičnoj invalidnini ili kategoriji invalidnosti ili rješenje o pogibiji kojim se dokazuje status porodice poginulog borca
Uvjerenje Centra za socijalni rad kao dokaz da je student bez roditeljskog staranja,
Uvjerenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik stalne novčane pomoći,
Uvjerenje o visini mjesečnih prihoda po članu domaćinstva (plata, penzija ili drugi prihodi), ili uvjerenje Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti,
Ovjerena izjava studenta da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
Uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta drugih članova porodičnog domaćinstva (porodice sa dva ili više studenata),
Uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa sa ocjenama,
Kućna lista

V  Konkurs će se objaviti na Oglasnoj tabli opštine Nevesinje, putem Radija Nevesinje i INFO KANALA i zvaničnom Web sajtu opštine 11.12.2012. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objave (do 26.12.2012. godine, do 15 sati).

VI  Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u Opštinu Nevesinje -Centar za usluge građanima-šalter prijema podnesaka, ili putem pošte na adresu: Opština Nevesinje, Ul. Cara Dušana 44, 88.280 Nevesinje, sa naznakom ”za stipendiju”.

VII  Prijave sa potpunom dokumentacijom OBAVEZNO dostavljaju i studenti iz tačke II Konkursa.

N A Č E L N I K
Momčilo Šiljegović,s.r.

Posted by on 2012-12-25. Filed under Nevesinje, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login