Konkurs opštine Šipovo za dodjelu stipendija

Šipovo

Šipovo

Na osnovu člana 13. Pravilnika o stipendiranju studenata iz budžeta opštine Šipovo, broj 01-67-1/13 od 25.01.2013. godine, Komisija za dodjelu stipendija na sastanku održanom 04.02.2013. godine, raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima

I

U školskoj 2012/2013. godini Opština Šipovo će stipendirati studente prve (član 6. Konkursa), druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija.

II

Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu, i to za deset mjeseci u godini.
Isplata stipendije se vrši putem tekućeg računa, na ime studenta.

III

Za stipendije mogu konkurisati studenti pod sljedećim uslovima:

Imaju prebivalište na području opštine Šipovo,
Da su prvi put upisani kao redovni studenti na državnoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srpskoj i Republici Srbiji,
Da ne primaju stipendiju od drugog davaoca stipendije,
Da prihod po članu domaćinstva ne prelazi 250,00 KM.

IV

Dodjela stipendija vršiće se na osnovu liste prioriteta koja se utvrđuje na osnovu sljedećih kriterijuma:

broj članova porodičnog domaćinstva,
socijalni status,
uspjeh ostvaren u prethodnim godinama studija,
priznato pravo po Zakonu o pravima boraca , vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno – otadžbinskog rata RS,
broj studenata iz jednog domaćinstva ( ukoliko iz jednog domaćinstva studira više studenata, dobijaju se dodatni bodovi )

V

Kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti sljedeća ovjerena dokumenta:

kopija lične karte i indeksa,
uvjerenje da je prvi put upisan kao redovan student,
izjava pismena da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
ovjerena izjava za broj članova porodičnog domaćinstva ( kućna lista ),
uvjerenje o ličnim primanjima članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca,
Uvjerenje za braću i sestre da su studenti
za socijalnu situaciju – uvjerenje o ostvarenoj plati (Pod neto prihodom u smislu ovog Pravilnika podrazumjeva se prihod od ostvarenog ličnog dohotka, prihod od obavljanja samostalne djelatnosti, poljoprivredne djelatnosti i dr.), uvjerenje o visini katastarskog prihoda, rješenje Centra za socijalni rad o priznavanju prava,
izvod iz MKU za umrlog roditelja i dr.
za uspjeh ostvaren u prethodnim godinama studija – uvjerenje o ostvarenom uspjehu ( prosjek ocjena ),
za priznato pravo prema Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, rješenje nadležnog organa uprave,

VI

Studenti koji su upisali prvu godinu studija imaju pravo na stipendiju bez uvrštavanja na listu prioriteta ukoliko su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom, te djeca poginulih boraca i RVI od prve do četvrte kategorije. Potrebno je dostaviti:

kopija lične karte i indeksa,
uvjerenje da je prvi put upisan kao redovan student,
Kopije svjedočanstava za sva četiri razreda srednje škole, ili
Rješenje nadležnog organa o statusu porodice poginulog borca ili RVI od prve do četvrte kategorije,

VII

Konkurs ostaje otvoren do 22.02.2013.godine, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VIII

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli opštine.

IX

Prigovor na rezultate Konkursa podnosi se pismeno Komisiji za dodjelu stipendija u roku od 8 dana od dana objave rezultata konkursa na oglasnoj tabli opštine.

KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA

Posted by on 2013-02-06. Filed under Šipovo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login