Konkurs opštine Ugljevik za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija

 

Ugljevik

Ugljevik

Opština Ugljevik raspisala je 21.01.2013. godine Konkurs za dodjelu dvadeset stipendija redovnim studentima za 2012/13. godinu prvog ciklusa studija, od kojih pet deficitarnih zanimanja ( građevina-jedna stipendija, medicina-jedna stipendija, matematika-jedna stipendija, arhitektura-jedna stipendija, tehnologija-jedna stipendija ) koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i koji se školuju na državnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, čije je prebivalište na području opštine Ugljevik i čija porodica živi na području opštine Ugljevik najmanje poslednju godinu dana.

OPŠTI USLOVI

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati kandidati koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:
a) da su državljani Republike Srpske i BiH
b) da su studenti državnih visokoškolskih ustanova
v) da imaju prebivalište na području opštine Ugljevik i
da njihova porodica živi na području opštine Ugljevik
najmanje poslednju godinu dana
g) da su studenti druge godine ili viših godina studija
d) da ne obnavljaju više od jedne godine studija
đ) da imaju prosjek ocjena iz prethodne godine 6,5 i više
e) da studenti završne godine na prvom ciklusu studija
nisu stariji od 25 godina života, osim za studente studija koji
traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 27 godina života
ž) da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja

Ispunjavanje opštih uslova ( tačka g. i đ. ) ne odnosi se na studente djecu poginulih boraca Otadžbinskog rata, djecu ratnih vojnih invalida od prve do pete kategorije, studente sa posebnim potrebama i učenika generacije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat za dodjelu stipendije zahtjev podnosi pismeno.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti sledeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu
uvjerenje o mjestu boravka za studenta i članove porodice najmanje poslednju godinu dana
dokaz da je kandidat redovan student određene godine studija na državnoj visokoškolskoj ustanovi, sa prosjekom ocjena iz prethodne godine ( 6,5 i više )
uvjerenje da je položio sve ispite iz prethodne godine sa prosjekom ocjena ( ako je prosjek 8,5 i više )
izjavu o zajedničkom domaćinstvu
uvjerenje o svim prihodima za članove domaćinstva u poslednja tri mjeseca ( prosjek plate, penzije, prihodi iz katastra i drugi prihodi )
potvrdu da se nezaposleni članovi vode na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog zavoda za zapošljavanje
potvrdu o prihodu po osnovu obavljanja djelatnosti
ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju ili drugu materijalnu pomoć za stipendiranje, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću
za članove porodica poginulih boraca ili invalida rata od prve do pete kategorije, studenta sa posebnim potrebama i učenika generacije potvrdu od nadležnog organa
fotokopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren
kandidat uz prethodnu dokumentaciju dostavlja ovjerenu izjavu kojom potvrđuje vjerodostojnost dostavljene dokumentacije na konkurs

Zahtjevi se dostavljaju Komisiji za dodjelu studentskih stipendija u zgradi SO-e Ugljevik, šalter sala.

Konkurs je otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli SO-e Ugljevik i u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Za sve dodatne informacije obratiti se u kancelariju broj 19. u zgradi SO-e Ugljevik ili na telefon 055/773-764.

Posted by on 2013-01-23. Filed under Ugljevik, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login