Konkurs za stipendije

Prijedor

Prijedor

Na osnovu člana 72.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj:101/04, 42/05 i 118/05), člana 46. Statuta grada Prijedor –prečišćeni tekst (“Službeni glasnik grada Prijedora” broj: 2/13 i 6/13) i Zaključka broj: 02-67-5/13 od 11.11.2013. godine, Gradonačelnik Prijedora, r a s p i s u j e:

J A V N I K O N K U R S
za dodjelu stipendija grada Prijedora za školsku 2013/2014 godinu

Gradonačelnik grada Prijedor, dodjeljuje 60 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 65 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama-fakultetima i srednjim školama:

I
FAKULTETI:

Prirodno-matematički fakultet – smjer matematika………5 stipendija
Prirodno-matematički fakultet – smjer fizika……………….5 stipendija

Arhitektonsko-građevinski fakultet – arhitektura …..  2 stipendije

Arhitektonsko-građevinski fakultet – građevinarstvo- 2 stipendije
Geodetski fakultet……………………………………………..  2 stipendije

Mašinski fakultet………………………………………………..3 stipendije

Elektrotehnički fakultet……………………………………….3 stipendije
Šumarski fakultet………………………………………………   2 stipendije
Saobraćajni fakultet………………………………………….    3 stipendije
Rudarski fakultet………………………………………………..3 stipendije
Tehnološki fakultet……………………………………………..4 stipendije
FON-studijski smjer informatika ………………………….. 2 stipendija

Medicinski fakultet – opšti smjer…………………………….3 stipendije

Medicinski fakultet – farmacija……………………………… 2 stipendije
Defektološki fakultet …………………………………………… 2 stipendije
Veterinarski fakultet…………………………………………….1 stipendija

Pravni fakultet ……………………………………………………5 stipendija

Ekonomski fakultet………………………………………………5 stipendija
Filološki fakultet-smjer njemački je………………………..1 stipendija
Filozofski fakultet-smjer srpski jezik i književnost……..2 stipendije
Akademija umjetnosti…………………………………………….3 stipendije
____________________________
Ukupno- 60 stipendija
.

SREDNJE ŠKOLE:

Gimnazija……………………………………………..12 stipendija
Ugostiteljsko-ekonomska škola…………………10 stipendija
Mašinska škola……………………………………….10 stipendija
Elektrotehnička škola……………………………..10 stipendija
Medicinsko-tehnološka i građevinska škola.. 10 stipendija
Poljoprivredno-prehrambena škola…………..10 stipendija
Muzička škola…………………………………………3 stipendije

UKUPNO…………………….. 65 stipendija

II
Stipendije grada Prijedor,dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.
Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III
Kandidati koji se se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji):
-uvjerenje o državljanstvu BiH,
-potvrda CIPS-a o prebivalištu,
-uvjerenje o redovnom upisu godine studija/ razreda srednje škole,
-uvjerenje o položenim ispitima za studente,
-svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,
-kućna lista,
-uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva za period od 01.01.-30.09.2013. godine,
– potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,
-rješenje boračke uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

IV
Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Administrativna služba grada, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79101 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Kozarski vjesnik“ i na veb stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org
Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 02-67-5/13 GRADONAČELNIK
Datum: 12.11.2013.godine
Marko Pavić

Posted by on 2013-11-16. Filed under Prijedor, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login