Korupcija prilikom upisa na fakultet je relativno česta pojava

korupcija, fakultet, BiHKorupcija prilikom upisa na fakultet je prema mišljenju studenata relativno česta pojava, a posebno su česti scenariji u kojima roditelji traže vezu kod profesora kako bi bili sigurni da njihovo dijete ne ostane neupisano.

Ovo je pokazalo istraživanje koje je urađeno u sklopu projekta “Predstavljanje antikoruptivnih mjera na univerzitetima u BiH”.

Riječ je o projektu kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2008/2009), realizira Udruženje Vesta iz Tuzle u saradnji sa Omladinski komunikativnim centrom iz Banja Luke.

Prema mišljenju studenata, glavni primaoci u koruptivnim aktivnostima su redovni profesori. Posrednici su asistenti, a davaoci studenti i roditelji zajedno. Glavni razlozi za korupciju su, prema mišljenju studenata, profesori kojima pozicija moći to dozvoljava i studenti koji žele na što lakši način da završe fakultet.

Kako je istaknuto na današnjoj pres-konferenciji, rezultati istraživanja generalno pokazuju da studenti nisu upoznati sa aktivnostima koje eventualno provode fakulteti/univerziteti i studentske organizacije u borbi protiv korupcije.

Prema riječima voditeljice istraživanja Dženane Husremović, cilj je bio da se procijeni u kojoj mjeri i sa kojim intenzitetom studenti percipiraju ponašanja koja po defaultu jesu koruptivna ponašanja.

Većina ispitanika sa banjalučkog i tuzlanskog Univerziteta, nad kojima je i provedeno ispitivanje, njih oko 90 posto, smatra plaćanje ispita koruptivnom aktivnošću ako se radi o novčanoj transakciji. Ako se radi o davanju neke protuusluge za istu namjenu taj procenat opada na 77 posto, dok dodatnih 18 posto to smatra kršenjem pravila, ali ne i korupcijom.

Važno je istaći da je oko 10 posto ispitanih studenata bilo u situacijama da su njihovi roditelji tražili vezu za upis na fakultet, dok je njih oko pet posto platilo upis.

Oni smatraju i da su ovakve pojave vrlo česte na oba univerziteta. Ovo potkrijepljuje i podatak da je njih od tri do pet posto platilo za neki ispit, dok je između 11 i 14 posto bilo spremno platiti ispit.

Husremović je istakla i da pružanje seksualnih usluga zarad polaganja ispita većina studenata vidi kao korupciju, a trećina ispitanika vidi kao obično kršenja pravila. Poražavajuće je to da je od tri do pet posto bilo sudionicima ovakvih aktivnosti, a čak njih oko 14 posto bilo bi spremno na neku vrstu seksualne usluge ukoliko bi im se ukazala takva prilika.

Projekt koordinator u Udruženju Vesta Mirza Efendić istakao je da će u okviru projekta “Predstavljanje antikoruptivnih mjera na univerzitetima u BiH” u narednom periodu biti urađen i konkretan program mjera koji će biti predat na Univerzitetu u Tuzli i Banjaluci.

Ovo istraživanje rezultiralo je i nastankom stručne studije “Istraživanje percepcije korupcije u visokom obrazovanju”.

Posted by on 2012-07-20. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login