Korupcija u biznisu tjera strane investitore

korupcija, BiHU BiH godišnje se obrne oko milijardu eura u javnim nabavkama za raznu robu, usluge i radove, od čega u privatnim džepovima završi između 300 i 400 miliona eura, podaci su nevladinog udruženja ‘Tender’.

“BiH je 2008. godine imala 91,89 posto otvorenih postupaka u javnim nabavkama, 2010. godine bilo je samo 38 posto otvorenih postupaka, a sve ostalo su postupci na crno – to su ogromna sredstva u pitanju”, naveo je predsjednik ovog udruženja Rajko Kecman.

Koliki je problem korupcije u BiH govori i podatak da je čak 89 posto ispitanika u posljednjem Galupovom istraživanju ocijenilo da je korupcija u biznisu u BiH široko rasprostranjena.

Radi se o rezultatu koji potvrđuje ranija istraživanja različitih međunarodnih organizacija, u kojima je korupcija označena kao jedan od najvažnijih među problemima zbog kojih BiH nije atraktivna država za strane ulagače.

Emir Đikić iz Transparency Internationala rekao je da se slabi rezultati u borbi protiv korpucije mogu vidjeti na osnovu sudskih postupaka i na osnovu pravosnažnih sudskih presuda.

“Za najjednostavnija djela, a to su uzimanje i primanje mita, posljednja istraživanja navode da je bilo sedam osuđujućih pravosnažnih presuda, od kojih je pet bilo uslovnih”, dodao je Đikić.

On je podsjetio da je zakon o porijeklu imovine u BiH samo na nivou inicijative, dok Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH ima svega četiri zaposlena.

“Agencija nema sredstava u budžetu, nema osoblja, nema usvojenu sistematizaciju već dvije i po godine, što zaista pokazuje volju i želju političara da se bore sa korupcijom”, naveo je Đikić.

Poreska administracija, ali prije svega korupcija, u Vijeću stranih investitora označeni su kao najvažniji među problemima zbog kojih BiH nije atraktivna država za strane ulagače.

Posted by on 2012-05-12. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login