Korupcija u zapošljavanju je sveprisutna na svim nivoima vlasti u BiH

korupcija, BiHAntikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT i Helsinški odbor za ljudska prava predstavili su rezultate Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Županiji Posavskoj.

Helsinški odbor za ljudska prava je analizirao zakonodavni okvir u sedam kantona u BiH (Posavski, Bosansko-podrinjski, Tuzlanski, Srednjo-bosanski, Zeničko-dobojski, Unsko-sanski kanton i Kanton 10), a rezultati za Županiju Posavsku između ostalog pokazuju da Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Posavskoj:

• nije otklonila uzroke korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu;

• u praksi rukovodioci organa imaju diskreciona ovlaštenja da biraju podobne;
• oštećeni nemaju pravo zaštite u žalbenom postupku;
• nedefinisanjem ko bira kandidata Uredba je formalno nedovršena;

“Korupcija u zapošljavanju je sveprisutna ne samo na kantonalnom već na svim nivoima vlasti u BiH i kao takva predstavlja veliki problem za radno sposobno stanovništvo. Nužno je da se proces zapošljavanja u državnu službu učini trasnparentijim, da se diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave ukinu čime bi se prevenirala korupcija”- izjavila je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine.

“U ime Tima za borbu protiv korupcije Vlade Županije Posavke želim istaći da smo mi naš dio administrativnog posla, ono što je definisano Strategijom za borbu protiv korupcije, uradili. Mi smo uputili Vladi prijedlog Pravilnika o načinu provođenja usmenog intervjua i bodovanja kandidata pri zapošljavanju u javnim službama Županije. Zašto taj Pravilnik nije imao prohodnost kroz institucije, mi ne možemo dati odgovor” – izjavio je Berislav Živković, predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Županije Posavske.

Helsinški odbor za ljudska prava je sačinio analizu u saradnji sa partnerskim organizacijama, članicama ACCOUNT Sektorske grupe zapošljavanje: CGS Livno, ALDI Goražde, KAM Zenica. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.

Posted by on 2018-09-12. Filed under Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login