Kriza u BiH može brzo postati krizom u cijelom regionu, kao i u EU

protesti, BiHCentar savremenih inicijativa Austrija (CSI) izrazio je podršku mirnim protestima građana u BiH, koji imaju legitimno pravo da izraze svoje nezadovoljstvo na demokratski i sabran način, ali pozivaju na opreznost od zloupotrebe i instrumentalizacije protesta i plenuma u političko – ideološke i bilo koje druge svrhe.

“Kao dobitnik Građanske nagrade Evropskog parlamenta, na osnovu inicijative koja kroz kulturne, naučne i socijalne projekte potiče transnacionalnu saradnju između Austrije i Bosne i Hercegovine, osjećamo moralnu odgovornost da se obratimo javnosti, kako u Austriji i BiH tako i šire povodom zabrinjavajuće drustveno-političke situacije u BiH” – navodi CSI u dopisu za javnost dostavljenom Feni.

Analizirajući dosadašnji tok protesta građana u BiH, CSI smatra da je to dosad bio proces koji je imao stihijski i reaktivan karakter.

“Mišljenja smo, gledajući sa zabrinutošću sveukupnu situaciju u BiH, da mora doći do općeg preoblikovanja bh. stvarnosti, pošto su mnogi odgovorni političari na svim nivoima vlasti zakazali u svom radu i nisu prepoznali signale koji dolaze već duže vremena od narodnih masa” – ističu u CSI Austrija.

Stava su također da je postojeći Dejtonski ustav BiH, čija je osnova mirovni sporazum, a ne slobodno i građansko društvo, “primjer zatvorenog sistema koji je uspostavio mehanizme imanentnog suprotstavljanja svim promjenama i reformama“.

Kao zbir loših ustavnih rješenja, te političke i drugih oblika neodgovornosti, u Bosni i Hercegovini, smatraju u CSI-a, postoji nefunkcionalna, neefikasna i ekonomski neodrživa javna uprava, poremećen proces komunikacije izabranih i onih koji ih biraju, politička, ekonomska i socijalna ekskluzija, kriminal i korupcija, dominacija masovnih medija, te rasprostranjen fenomen etno-populizma kao posljedica velikonacionalističkih ideologija, genocida i agresije na BiH.

“Posmatrajući ove višestruke demokratske paradokse postaje nam jasno zašto BiH zaostaje na putu ka Evropskoj uniji. S druge strane, moramo naglasiti da BiH sa svojom kulturom različitosti, još od 1990-tih godina, od EU očekuje više razumijevanja, jasnu viziju, predan angažman, te čvrstu podršku jačanju bh. države i rješenju bh. pitanja, koji bi vodili socijalnoj pravdi i normalnom životnom standardu” – potcrtali su u CSI-a.

Dodaju također da se upravo u odnosu prema BiH očituje u kojoj mjeri funkcioneri Evropske unije razumijevaju temeljnu socio-kulturnu ideju Unije koju predstavljaju.

U CSI-a Austrija pozivaju sve odgovorne i relevantne subjekte da promjene svoj odnos prema “ovoj teško napaćenoj evropskoj zemlji”, te da aktivno učestvuju u promjeni Dejtonskog ustava kao i u političkim, socijalnim i ekonomskim reformama, jer kriza u Bosni i Hercegovini, upozoravaju, može brzo postati krizom u cijelom regionu, kao i u samoj Evropskoj uniji.

Posted by on 2014-02-27. Filed under Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login