KS: Osnovne škole spremne za upis prvačića

školaOsnovne škole u KS-u spremne su za upis nove generacije učenika. Prvog aprila će 74 osnovne škole otvoriti vrata za oko četiri hiljade prvačića, koliko se očekuje ove godine.

– Još se ne može govoriti o konačnom broju učenika, ali ovih posljednjih nekoliko godina brojka se kreće oko četiri hiljade. Istovremeno imamo upis i u muzičke škole, gdje je trenutno u prvom razredu više od 260 učenika. Riječ je o školi koju djeca pohađaju paralelno sa osnovnom. To pokazuje da je interes i za muzičkom školom veliki. Školski obveznici su, prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju u KS-u, djeca koja 1. marta imaju punih 5,5 odnosno 1. septembra šest godina, kaže Lamija Husić, stručna savjetnica u Ministarstvu nauke, obrazovanja i mladih KS-a.

Razgovori sa djecom

Prema našem Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju, u KS-u postoje dva upisna roka za prvi razred osnovne škole, aprilski i augustovski.

– Aprilski rok se polako približava i naše škole se pripremaju, prije svega za prijem dokumentacije koju donesu roditelji, a to je rodni list i ljekarsko uvjerenje za dijete. U maju počinju razgovori sa budućim školarcima, dakle nije riječ ni o kakvim testovima i provjerama znanja. Komisija formirana na nivou škole, koju najčešće čine pedagog i nastavnik razredne nastave obavljaju razgovore sa djecom gdje se, ustvari, vidi emocionalna i socijalna zrelost djeteta za školu, ali i eventualne poteškoće u sluhu, vidu i slično, kako bi se dijete uputilo u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu na dalje pretrage, kaže Husić i naglašava kako se u aprilskom roku upiše oko 90 posto učenika.
U augustovskom roku se najčešće upisuju djeca koja nisu bila u KS-u u vrijeme prvog roka, te oni koji su zbog bolesti bili spriječeni upisati se u aprilu.

– Neka se roditelji ne brinu, jer nijedno dijete neće ostati neupisano. Čak i u septembru je moguće upisati dijete. Vrata naših škola su otvorena i kako je školama drago da isprate jednu generaciju u naredni nivo obrazovanja, tako željno očekuju dolazak naredne generacije učenika, naglašava Husić.

Neodgovorni roditelji

U KS-u se upisuje preko 97 posto prvačića i rijetki su oni roditelji koji izbjegavaju ovu obavezu. Međutim, kada je obavezni predškolski odgoj u godini pred polazak u školu u pitanju, tu su malo opušteniji.

– Obaveza pohađanja predškolskog odgoja godinu pred polazak u školu je zakonska obaveza i ustvari bi bilo potrebno da na nivou svake škole u kriterije bude uvrštena i potvrda koja dokazuje da je budući prvačić pohađao i taj vid obrazovanja. Međutim, kod nas se to i dalje traži sporadično i veliki je broj roditelja koji izbjegavaju ovu zakonsku obavezu i čija djeca bez nekog posebnog razloga nisu pohađala određeni vrtić, a riječ je o samo dva sata sedmično. Još nismo na stanovištu da trebamo zatvoriti vrata upisa u prvi razred za takvu djecu, ali smatramo da su ti roditelji neodgovorni i da su djeca, a posebno oni koji nisu pohađali vrtiće, izgubila priliku da se druže sa vršnjacima, ustanovom, pa i sa učiteljicom, zaključuje Husić.

Posted by on 2014-03-22. Filed under Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Sarajevo, Trnovo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login