“Let’s do it”: 9.000 volontera zasadilo je 230.000 sadnica na području BiH

 Bosna i Hercegovina, drvo, sadnja, ekologija, šumaPlanovi Let’s do it za 2014. godinu akcija čišćenja Bosne i Hercegovine u aprilu, uključivanje u svjetsku akciju čišćenja Mediterana u maju i akcija sađenja drveća u oktobru.

U volonterskom projektu “Let’s do it – milion sadnica za 1 dan” 9.000 volontera zasadilo je 230.000 sadnica na području BiH. U tu akciju bile su uključene 72 općine (50 iz FBiH i 22 iz RS-a), a najviše je zasađeno četinara (smrča i bijeli bor), crnog bora, plemenitih lišćariai šumskog voća.

Nosilac projekta “Let’s do it – milion sadnica za jedan dan” u BiH je Udruženje “Ruke“ iz Sarajeva i Udruženje “Mozaik prijateljstva“ iz Banje Luke. Važnost te akcije prepoznala je i međunarodna organizacija UN-a, koja je svojim programon UN Volontera podržala projekt.

Na pres-konferenciji danas u Sarajevu, predsjednik UG “Ruke” Božidar Mihajlović istaknuo je da su u toj akciji najaktivniji bili članovi lokalne zajednice općine Bugojno, gdje je zasađeno čak 20.000 sadnica.

Zahvalio je medijima koji su doprinijeli podizanju svijest stanovništva o važnosti šume i šumskih ekosistema te šumarskim preduzećima koja su osigurala sadnice.

On kaže da su planovi Let’s do it za 2014. godinu akcija čišćenja Bosne i Hercegovine u aprilu, uključivanje u svjetsku akciju čišćenja Mediterana u maju i akcija sađenja drveća u oktobru.

Predsjednik UG “Mozaik prijateljstva” Milan Gligorić naglasio je mnoge korisne funkcije šuma te istaknuo želju da ne samo bude više drveća u našoj državi nego i ljudi koji će znati da ih cijene u uživaju u njima.

Akciju “Let’s do it – milion sadnica za 1 dan” podržala je Uprava za šumarstvo FBiH, a sadni materijal i nadzor nad sadnjama osigurala su kantonalna šumsko-privredna društva i JP “Šume Republike Srpske”.

Stručni suradnik za uzgajanje šuma pri Upravi za šumarstvo FBiH Zejnil Durmo danas je istaknuo važnost sudjelovanja u akciji aktivista iz dviju nevladinih organizacije, ali i velikog broja volontera širom BiH. Navodi da je njihov dobar odziv dovoljan dokaz da svijest stanovništva o značaju šume ipak nije na tako niskom nivou kako se misli.

Prepoznajući vrijednost volonterske akcije, podršku projektu “Let’s do it” drugu godinu zaredom pruža i program UN Volontera u BiH (UNV).

Programski oficir UN Volontera (UNV) Hyun-JooYoun kazala je da su volonteri UN-a u BiH posvećeni bližoj suradnji s grupama mladih poput ovih okupljenih oko ove akcije.

Akcija je realizirana 24. oktobra na teritoriji BiH, a ideja za projekt proizašla je iz saznanja da se u Bosni i Hercegovini ne vodi dovoljno računa o šumama koje su jedno od najvećih prirodnih bogatstava naše države.

Volonteri akcije “Let’s do it – milion sadnica za 1 dan” nastavit će do kraja godine s distribucijom sadnica za škole u BiH radi proširenja zelenih površina u školskim dvorištima.

Nastavak akcije pošumljavanja planiran je za jesen 2014. godine, a posljednji vikend aprila naredne godine volonteri će se okupiti i zajedno čistiti BiH u okviru “Let’s do it – očistimo zemlju za 1 dan”.

Posted by on 2013-11-06. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login